FCG AB

FCG växer och knyter till sig ytterligare expertkompetens

Nyhet   •   Mar 14, 2013 14:14 CET

Det senaste årets tillväxt fortsätter för FCG. Flera nya stora uppdrag medför att FCG knyter till sig ytterligare expertis.
   – Vår personalstyrka kompletteras nu med både seniora och juniora specialister, konstaterar FCG:s vd Anders Melin.

FCG fortsätter att växa med uppdrag inom risk och compliance. Tillväxten sker både inom företagets outsourcade tjänster och inom de specialistkompetenser som FCG erbjuder. Bl.a. har FCG under våren lanserat outsourcing av riskberäkning. - Det är en fortsatt stark efterfrågan på våra produkter och tjänster, säger Anders Melin, vd för FCG. Vi fortsätter därför rekrytera den bästa expertkompetensen vi kan hitta. Det gäller både juniora och seniora experter.

Mårten Westin, Senior Associate vid FCG, har närmast arbetat som konsult vid Crescore Risk & Compliance Partner. Dessförinnan arbetade Mårten vid Advokatfirman Vinge och på Finansinspektionen. Mårten har erfarenhet av både outsourcing- och rådgivningsuppdrag och har bl.a. varit regelansvarig för försäkringsförmedlare, försäkringsföretag och värdepappersbolag. Mårten har en jur. kand. från Stockholms universitet och en fil. kand. i statsvetenskap från Lunds universitet.

Sara Åström, som började som Senior Manager hos FCG den 1 mars, har närmast arbetat på Finansinspektionen med tillståndsprövning och tillsyn av kreditriskmodeller. Dessförinnan har Sara arbetat nio år med kreditrisk på SEB Group Risk Center och inom bankens Basel II projekt. Sara har även stor erfarenhet som konsult, bland annat inom systemutveckling, kundbasanalys och marknadsundersökningar.

Alexander Ivarsson börjar som Associate på FCG i mars. Alexander är nyutexaminerad civilingenjör i Teknisk matematik med specialiseringen Finansiell modellering, vilket han läst vid Lunds tekniska högskola. Alexander skrev sitt examensarbete för Handelsbanken Liv och kom där i kontakt med FCG, och är nu alltså en av FCG:s nya medarbetare.

Sara, Mårten och Alexander börjar alla på FCG under mars månads första hälft.Om FCG

FCG är en av Nordens ledande konsultbyråer inom riskhantering, regelefterlevnad och verksamhetsstyrning. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom projektkonsulting, outsourcing och det egenutvecklade IT-stödet Internal Governance System - IGS. Bland kunderna finns såväl stora banker och försäkringsbolag som mindre finansiella institut.

Besök vår hemsida för mer information om FCG och våra tjänster.