ECCOM - Institutet för coaching & mentorskap

Feedbackspelet

Nyhet   •   Mar 07, 2012 09:06 CET

Feedbackspelet utgör tillsammans med Kommunikationsspelet och Motivationsspelet en trilogi som stöttar sökandet efter svaren på de tre centrala frågorna: Vem är jag? (Feedbackspelet), Vad kan jag? (Kommunikationsspelet) och Vad vill jag? (Motivationsspelet). Feedbackspelet synliggör vikten av att:

  • öva på att ge och ta emot feedback
  • uppleva den känslomässiga styrkan och möjligheterna med bra feedback
  • få förståelse för möjligheterna med och metoderna för feedback.

Feedbackspelet är ett effektivt övningsverktyg till företag, offentlig förvaltning, på skolor eller inom föreningslivet.
Till stöd för dig som leder utvecklingen finns en särskilt framtagen handledningspärm med 20 olika sätt att använda spelet på för:

  • att skapa gruppkänsla
  • att ge och ta kritik
  • att lära känna sina starka och svaga sidor
  • karriärplanering
  • individuell coaching

Handledning: Mentorpärm med 20 olika övningar i workhop

Deltagare 2-8 personer per spelbox

2 st spel (140 kort/box)

Speltid 10-90 min