Sveriges Kommuner och Landsting

Fel att centralisera köttkontroller

Nyhet   •   Feb 26, 2013 12:48 CET

SKL ser kritiskt på att regeringen överväger att förstatliga kommunernas kontroller inom köttproduktionen. Kommunernas närhet är viktig.

Efter den senaste tidens uppmärksammade fall med bedrägerier inom köttproduktionen överväger nu regeringen att låta Livsmedelsverket ta över kommunernas kontrollansvar på mindre slakterier. Myndigheten skulle därmed inte bara utföra kontroller på större anläggningar, vilket den gör i dag.

– Detta vore att ta ett steg i fel riktning. Kommunera har en närhet som ger dem god kännedom om det lokala näringslivet. Tack vare närheten kan kommunerna rycka ut snabbt när så behövs och dessutom möta företagarna i vardagen, säger Gunnar Hedberg, ordförande för SKL:s beredning för samhällsbyggnad.

– Självklart finns det situationer där kommunernas kontroller brister, men överlag fungerar de bra. Även om nu företag som Findus och Dafgårds har sålt produkter innehållande hästkött så är det inget som kommunerna ansvarar för. Det är Livsmedelsverket som sköter den kontrollen.

Enligt SKL finns det inte heller belägg för att en centralisering av kommunernas kontroller skulle ge bättre resultat.

– Så sent som 2010 riktade EU-kommissionen kritik mot Livsmedelsverkets kontrollverksamhet eftersom myndigheten för sällan vidtog åtgärder mot bristfälliga verksamheter. Det är viktigt att uppmärksamma innan man vidtar förhastade åtgärder, säger Gunnar Hedberg.

SKL:s arbete med tillsyn och myndighetsutövning

För mer information:
Thomas Forsberg, handläggare
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 78 82
thomas.forsberg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l