Trollhättans Tomt AB

FEV – växer och frodas på Innovatum

Nyhet   •   Feb 15, 2016 09:31 CET

- Vi jobbar mestadels med de medelstora eller lite mindre bilföretagen. De största aktörerna har oftast egna avdelningar som håller på med liknande funktioner som vi gör. Men det händer även de stora bolagen vill jobba med oss pga av vår spetskompetens i ämnet. En kompetens som till stor del beror på att vi ägnar mycket tid åt forskning och utveckling och på så vis kan hålla oss i framkant i en ständigt föränderlig bransch, berättar Vice VD för svenska FEV Dan Freiholtz som förklarar vidare att det ärbra att företaget är familjeägt eftersom viljan att återinvesteras i företaget och i forskning är stor.

I Asien är inriktningen inom branschen att företagen bygger upp egen utvecklingskompetens Då kan vi bidra med utbildning, utveckling och erfarenhet, förklarar Freiholtz.

I övriga världen blir det mer och mer vanligt att man släpper specifika delar av utvecklingsarbetet till underleverantörer (som FEV) som då levererar kompletta utvecklingsuppdrag inom sina respektive expertisområden.

En annan faktor som gör att FEV är efterfrågade på marknaden är att de är oerhört noggranna med kvalitén på allt de levererar och tillhandahåller.

- Har vi nöjda kunder sprids ordet och kunderna kommer tillbaka fler gånger. Vi lägger mycket tid på att leverera det kunderna förväntar sig - och mer därtill, berättar Dan.

Transmissionsbranschen är en relativt liten värld enligt Dan. En liten värld där det finns stort värde i att känna och ingå i nätverk med de andra aktörerna i branschen runt om i hela världen inte minst för att främja utvecklande samarbetsformer. Vilket i sin tur är ganska häftigt att medarbetarna på FEV:s Trollhättekontor kan hålla till i lilla Trollhättan och ändå jobba nästan enbart mot en global marknad och mäta sig med de bästa i branschen.

Det finns ca 4000 anställda i hela FEV:s koncern. Företaget som funnits sedan 1978 har sitt huvudkontor i tyska Aachen och är numera ett globalt företag med kontor i Asien, Europa, Nord- och Sydamerika.