Kalix kommun

Fiberoffensiv i Kalix kommun

Nyhet   •   Feb 13, 2017 14:00 CET

Kalix kommun och IP-Only har i dag tecknat en avsiktsförklaring om att tillsammans lägga grunden för det nya digitala samhället. Målet är att mer än 95 procent av kommunens medborgare ska ha tillgång till snabbt och stabilt fibernät senast år 2020.

I och med avsiktsförklaringen tar IP-Only över ansvar för utbyggnaden till de 17 landsbygdsområden som Kalix kommun beviljats statligt stöd för. Avtalet innebär också att IP-Only erbjuder utbyggnad i fler delar av kommunen. Sammantaget kommer 95 procent av kommunen att erbjudas fiberanslutning. 

Framtiden kommer till landsbygden
Genom samarbetet bygger parterna ut fibernät till så många som möjligt, för att inkludera dem i morgondagens digitala samhälle. Målen är offensiva.
  – Morgondagens sjukvård, utbildning och arbete kommer allt mer ske via distans, digitalt och genom fibernät. Samverkansavtalet med IP-Only är ett viktigt steg i att kunna erbjuda detta så fort och smart som möjligt till tätorter och landsbygd i Kalix,säger kommunalråd Tommy Nilsson (S).
Han deklarerar också att framtiden nu kommer till Kalix landsbygd.
  – Nu är det upp till invånarna att se denna möjlighet och ansluta sig i tillräcklig hög grad. En anslutning till fibernätet kommer att öka landsbygdens attraktionskraft för inflyttning, och höja fastighetsvärdena mer än kostnaden för fiberanslutningen.

Föredömlig samverkan
Regeringen har ett mål om att 95 procent i hela landet ska ha tillgång till fibernät med 100 Mbit/s senast under år 2020.
  – Regeringens bredbandsstrategi är ett tydligt steg i rätt riktning, men den kräver aktiva kommuner och privata initiativ i goda samarbeten. Som Kalix och IP-Only,säger Filip Åberg, försäljningschef landsbygd på IP-Only.
Mats Olofson är senior affärsutvecklare på IP-Only, och han förutspår en fortsatt god och konstruktiv dialog mellan företaget och Kalix kommun.
  – Det är mycket viktigt i vårt samarbete framöver. Jag ser fram emot att kunna erbjuda fler Kalixbor morgondagens fibernät och alla dess möjligheter – så fort som möjligt.

För mer information kontakta:
Tommy Nilsson, Kommunalråd Kalix kommun, 072-522 20 67
Kenneth Björnfot, Projektansvarig, Kalix kommun ,070-269 15 30
Mats Olofson, IP Only, 073-121 11 16