Finansförbundet

Finansförbundet återupptar förhandlingarna med Svea Exchange

Nyhet   •   Maj 19, 2014 16:31 CEST

Finansförbundet har idag återupptagit förhandlingarna om ett kollektivavtal för medlemmarna på Svea Exchange, tidigare Exchange Finans. En förhandling som pågått under en längre tid. 

 – Medlemmarna har väntat länge på att arbetsgivaren ska skriva under, säger Guillermo Carbonari, ombudsman Finansförbundet.

Finansförbundet hade tidigare långt gångna förhandlingar med dåvarande Exchange Finans om att teckna kollektivavtal. Tidigare i våras återkallade Finansinspektionen tillståndet att driva finansieringsrörelse för Exchange Finans och verksamheten togs över av Svea Ekonomi i det nybildade bolaget Svea Exchange Finans AB. Nu har parterna återupptagit förhandlingarna.

- Ett kollektivavtal innebär bättre anställningsvillkor, bättre ersättning för arbete på obekväm arbetstid och övertidsarbete, kortare veckoarbetstid och rätt till tjänstepension för våra medlemmar och vi hoppas att kunna få till stånd ett avtal, säger Guillermo Carbonari, ombudsman Finansförbundet. 

Parterna träffades idag vid ett möte på Finansförbundets kansli och det var första gången som parterna möttes efter Svea Ekonomis uppköp av Exchange Finans. Mötet handlade om det som hänt sedan sist och en uppdatering av nuläget gjordes. Arbetsgivaren beskrev verksamheten som att vara i ett uppbyggnadsskede, verksamhetsmässigt såväl som ekonomiskt. Genom den osäkerhet detta medför är det enligt arbetsgivaren just nu inte läge att teckna något kollektivavtal.

- Vi har förståelse för att verksamheten just nu är under återuppbyggnad men har förklarat att vi vill teckna kollektivavtal för våra medlemmarar på Svea Exchange och att vi inte kan vänta på ett kollektivavtal i oändlighet. Därför kommer frågan om hur vi går vidare inom kort att behandlas av förbundets ledning.