Finansförbundet

Finansförbundet har två motioner på TCO-kongressen

Nyhet   •   Mar 18, 2015 13:21 CET

I början av maj håller TCO kongress. Ett 50-tal ombud ska stärkas och inspireras. Dagarna kommer också att innehålla formalia som att svara på motioner. Två av motionerna kommer från Finansförbundet.

- Viktiga och principiella beslut tas inte på kongressen utan de tas löpande av TCO-styrelsen. TCO-kongressen är mer en arena för inspiration. Det är den stora skillnaden mellan en TCO-kongress och förbundens egna kongresser, säger Andreas Beckert, förbundssekreterare på TCO.

TCO-kongressen hålls vart fjärde år. Mellan varje kongress anordnas årligen förbundskonferenser och styrelsen träffas varje månad. På årets kongress kommer ett 50-tal ombud tillsammans med ett antal internationella gäster och en handfull politiker att träffas för att inspireras, stärkas och nätverka.

- Statsministern är alltid närvarande på vår kongress och det betyder att vi är viktiga. Vi kommer på olika sätt att gästas av flera prominenta politiker men det är en hemlighet än så länge vilka de är.

Men visst kommer man också att behandla formalia så som motioner. Till årets kongress har det inte kommit in så många motioner. Andreas ser inte det som något problem.

- Antalet motioner är inte ett mått på engagemang. Det är som sagt mycket som behandlas löpande. Men att skriva motioner till kongressen är ändå ett sätt att kasta ljus på sina frågor.

Motioner om svenska partsmodellen och om att modernisera Medlingsinstitutets uppdrag

Finansförbundet har lämnat in två motioner till årets TCO-kongress. Den ena handlar om att stärka och utveckla den svenska partmodellen och i yrkandet skriver Finansförbundet:

  • att TCO verkar för att fortsätta stärka och utveckla den svenska partsmodellen och kollektivavtalets ställning såväl nationellt som internationellt.

Den andra motionen handlar om att modernisera Medlingsinstitutets uppdrag för att på så sätt snabbare komma till rätta med ojämställda löner. Yrkandet från Finansförbundet lyder:

  • att TCO som ett led i sitt framgångsrika påverkansarbete initierar och driver frågan om att Medlingsinstitutets uppdrag ska utformas så att det bryter ojämställdheten på den svenska arbetsmarknaden, genom att möjliggöra för löneökningar högre än märket om dessa syftar till att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män.

Hur det går för Finansförbundets motioner vet man efter den 5 maj då TCO-kongressen avslutas.