Finansförbundet

Finansförbundet uppvaktade regeringens utredare om bankskatten

Nyhet   •   Dec 02, 2015 13:26 CET

Den 17 november uppvaktade Ulrika Boëthius och Marie Löök Birgersson regeringens särskilde utredare Christer Sjödin samt de båda sekreterarna Elin Ruthström och Anna-Kirsti Löfgren i frågan om skatt på finanssektorn.

Gruppen ska ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn, som minskar den skattefördel som sektorn kan antas få till följd av att omsättning av finansiella tjänster har undantagits från mervärdesskatt. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016 och i kommittédirektivet står att utredaren kan hämta viss vägledning från lönesummaavgiften i Danmark.

I Danmark tas en så kallad lönesummaavgift ut på företag som omsätter varor och tjänster som har undantagits från mervärdesskatt. Avgiftens storlek varierar mellan olika sektorer och är högst för företag som omsätter finansiella tjänster, de största danska bankernas lönesummaavgift ska uppgå till 12,3 procent år 2021. Enligt danska Finansförbundet kommer 3 400 arbetstillfällen att försvinna i den danska finanssektorn fram till år 2021 som en följd av lönesummaavgiften. Särskilt små och personalintensiva bolag befaras få problem. Danska Finansförbundet är starkt kritiska till skatten och vill omvandla skatten till en balansomsättningsskatt som liknar den svenska stabilitetsavgiften.

Finansförbundet och regeringens utredare diskuterade den danska modellen och vad det skulle kunna få för effekter om en likande modell införs i Sverige. Finansförbundet vill att skattelösningar som har en koppling till arbetskraftskostnader ska undvikas.

– En ökad personalkostnad riskerar att leda till personalminskningar eller att företagen hittar andra sätt att hålla nere ökade kostnader, vilket drabbar både anställda och kunder, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Ulrika Boëthius är orolig för att en skatt på finansanställda i Sverige ska öka incitamenten för stora aktörer att flytta delar av sin verksamhet utomlands. Att starta upp verksamhet utomlands är inte lika enkelt för en liten bank eller ett litet försäkringsbolag, vilket snedvrider konkurrensen. En skatt på finansanställda i Sverige gör det svårare för mindre företag att konkurrera med större aktörer samt ökar risken att personalintensiva företag flyttar delar av sin verksamhet utomlands.

– Om regeringen anser att bankerna är underbeskattade bör de hitta en skattelösning som riktar in sig på vinster, inte arbete, säger Ulrika Boëthius.