Promea & Partners AB

Fjärrvärmens framtida affärsmodell

Nyhet   •   Jun 26, 2013 14:19 CEST

Fjärrvärmens framtida affärsmodell

Hur vi skall hantera morgondagens affärer är kanske den enskilt viktigaste frågan
för alla Sveriges fjärrvärmebolag.

Svensk Fjärrvärmes forskningsprogram ”Fjärrsyn” avslutade den 15 maj 2013 ett treårigt
utvecklingsprogram om Fjärrvärmens affärsmodeller med ett seminarium inför över
100 deltagare.

Vid konferensen beskrevs fjärrvärmens framtid som beroende av hur fjärrvärmen lyckas
skapa legitimitet och stöd hos en lång rad intressenter i samhället som kunder,
lokalpolitiker, rikspolitiker, allmänhet, miljörörelse etc. Ingen enskild grupp
bland dessa kommer att kunna avgöra framtiden för fjärrvärmen utan samspelet
mellan dessa kommer att skapa en positiv eller negativ jordmån för fjärrvärmen.
Två enskilda faktorer finns dock som påverkar alla intressenterna på ett
relativt likartat sätt. Dessa är; hur miljövänlig uppvärmningen i slutändan
blir och hur fjärrvärmens affärsmodell ser ut. Är intressenterna nöjda med
dessa blir framtiden ljus. Skapar affärsmodell och miljöbelastning istället
misstro och splittring kommer inte samhället att skapa de sammanhållna
övergripande system som fjärrvärmen kräver för att vara effektiv.

I vårt seminarium hjälper vi er att komma igång och översätta affärsmodellstudiens
erfarenheter till praktiskt handlande, vilket kommer att hjälpa till att trygga
företagets framtid och din roll. Missa inte denna möjlighet.