Sveriges Kommuner och Landsting

Fler behandlas genom rehabiliteringsgarantin

Nyhet   •   Mar 16, 2012 09:16 CET

Behandlingsformen kognitiv beteendeterapi, KBT, har mer än fördubblats under de senaste två åren. Det framgår av SKL:s översikt av hur rehabiliteringsgarantin har utvecklats.

Så gott som alla landsting har ökat tillgången på KBT sedan 2009. Västra Götalandsregionen, Södermanland och Blekinge står nu för den största andelen KBT-behandlingar räknat per invånare.

Patienter som under minst tre månader har haft en diffus smärta i axlar, nacke och rygg ska kunna erbjudas multimodal rehabilitering (MMR), som är en kombination av åtgärder med personal som arbetar i team.

Tillgången till denna rehabiliteringsform har också ökat i så gott som alla landsting sedan 2009. Orsaken är att många landsting arbetar med MMR även i primärvården, vilket gör det möjligt att tidigare hitta patienter med långvarig smärta. Landstingen i Västerbotten, Kalmar och Värmland har nu den största andelen MMR.

– Det är en mycket värdefull och positiv utveckling, att allt fler får tillgång till effektiv rehabilitering som gör det möjligt för dem att kunna ta sig tillbaka till en frisk vardag, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg vid SKL.

Rehabiliteringsgarantin har inrättats för att hjälpa patienter mellan 16 och 67 år som har långvarig diffus smärta eller lider av måttliga till medelsvåra ångestsyndrom, depression eller stress. Dessa problem står för mer än hälften av alla sjukskrivningsfall. Syftet är att patienterna lättare ska kunna återgå i arbete eller slippa en sjukskrivning.

Garantin bygger på en överenskommelse mellan SKL och regeringen, som år 2009 avsatte 560 miljoner kronor för rehabiliteringsgarantin. Under 2010 och 2011 har garantin varit 960 miljoner kronor per år. För 2012 finns 900 miljoner kronor avsatta. Pengarna fördelas till de landsting som uppnår de mål som sätts upp för de behandlingar som omfattas av garantin.

Ladda ner rapporten: "Rehabiliteringsgarantin 2011" (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

SKL:s arbete med sjukskrivningar

Hämta högupplöst bild på Göran Stiernstedt

För mer information:
Anna Östbom, handläggare
avdelningen för vård och omsorg
08-452 76 95
070-6924494
anna.ostbom@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l