Sveriges Kommuner och Landsting

Fler insatser ska säkra vården i sommar

Nyhet   •   Maj 27, 2014 09:12 CEST

SKL har gjort en avstämning med landstingen om sommarbemanningen. Den visar att det på vissa håll kan bli en ansträngd situation. Fler insatser än tidigare görs dock för att säkra bemanningen och kvaliteten i vården.

– Landstingen strävar alltid efter att säkra såväl patientsäkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö, oavsett om det är långhelger eller sommartid. Med både ordinarie och tillfälliga åtgärder ska landstingen även i sommar kunna upprätthålla såväl patientsäkerhet som välbehövliga semestrar för vårdens medarbetare, säger Mats Eriksson, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

De flesta landsting har startat sommarplaneringen tidigare i år med delvis nya insatser.

– Detta är positivt. Även inför sommaren 2013 fanns en viss oro för hur sommarbemanningen skulle klaras men de flesta landsting säger att sommaren blev bättre än befarat, säger Mats Eriksson.

Exempel på landstingens åtgärder för att klara vården sommaren 2014:

 • Påbörja sommarplaneringen betydligt tidigare i år jämfört med föregående år.
 • Skapa en tydligare styrning inför och under semestermånaderna där team från HR-avdelningar och chefsläkare följer bemanningssituationen och kan göra snabba prioriteringar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.
 • Genomföra insatser för att minska belastningen på vården under sommarmånaderna. Det kan handla om att uppmana patienter att tidigare- eller senarelägga icke akuta läkarbesök där läkare till exempel ska förnya recept eller bedöma behov av fortsatt sjukskrivning.
 • Senarelägga icke akuta ingrepp.
 • Genom tydligare information styra patienterna till rätt vårdnivå.
 • Skapa bättre regional samordning för att säkra tillgänglighet till akuta verksamheter som till exempel förlossningsvård.
 • Öka samarbetet mellan olika vårdgivare och mellan sjukhus, primärvård och kommuner.
 • Köpa vissa vårdplatser hos privata vårdgivare.
 • Dela upp semestern i fler semesterperioder.
 • Erbjuda ersättningspaket till medarbetare som väljer att lägga sin semester på andra tider än sommaren.
 • Anlita bemanningsföretag.
 • Erbjuda medarbetare som gått i pension arbete under sommaren.
 • Öka samarbetet med lärosäten för att tidigare fånga upp studenterna.

SKL:s arbete med patientsäkerhet

SKL:s arbete med arbetsgivarfrågor


Kontakt

För mer information:
Caroline Olsson,
sektionschef på
avdelningen för arbetsgivarpolitik
08-452 74 55
caroline.olsson@skl.se

Eva Estling, samordnare på
avdelningen för vård och omsorg
08-452 78 09,
eva.estling@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook