Sveriges Kommuner och Landsting

Fler landsting närmar sig målet i vårdgarantin

Nyhet   •   Jun 13, 2013 09:53 CEST

Nu närmar sig flera landsting målet i vårdgarantin, att inga patienter ska behöva vänta längre än 90 dagar för ett planerat första besök hos specialist eller en planerad operation.

Det framgår av SKL:s senaste sammanställning av tillgängligheten inom vården. SKL samlar regelbundet in uppgifter från landstingen. Den senaste sammanställnigen visar till exempel att Gotland och Norrbotten nu klarar vårdgarantin för operation till 99 procent, och att Västmanland, Gotland, Östergötland, Halland och Stockholm klarar 98 procent av specialistbesöken inom 90 dagar. Mätningarna omfattar alla operationer inom de stora åtgärdsgrupperna och samtliga landsting levererar data med full svarsfrekvens.

Hämta högupplöst bild på Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg.
– Vi ser nu resultat av det stora förbättringsarbete som landstingen har genomfört sedan vårdgarantin infördes. Det har inte gått fort, men när det handlar om att ändra rutiner och effektivisera sin produktionsplanering så krävs det stora omställningar om resultaten ska bli hållbara. Det säger Göran Stiernstedt, chef på avdelningen för vård och omsorg vid SKL.

Den så kallade Kömiljarden, en årlig överenskommelse mellan regeringen och SKL, är en prestationsbaserad ersättning för att ytterligare påskynda arbetet för en hållbar tillgänglighet. Kömiljarden belönar de landsting som klarar att ge minst 70 procent av patienterna ett planerat besök eller operation inom 60 dagar.

Överenskommelserna har bidragit till att intensifiera landstingens arbete med tillgängligheten och är en av orsakerna till det goda resultatet för tillgängligheten. 18 av de 21 landstingen har hittills under 2013 nått gränserna för kömiljardens prestationsmål och man kan se ett samband mellan goda resultat för vårdgarantin och måluppfyllelsen för kömiljarden. Landstingen i Dalarna, Sörmland och Uppsala län har inte nått upp till kömiljardens krav under årets första fyra månader.

FAKTA

Från och med den 1 juli 2010 är vårdgarantin en del av hälso- och sjukvårdslagen och där regleras även vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en patient ska anses vara frivilligt väntande, samt landstingens rapporteringsskyldigheter.

Kömiljardöverenskommelse för 2013 innebär följande krav för att få ta del av den prestationsbaserade ersättningen:

  • 347 miljoner kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 70 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på ett specialistbesök inom planerad specialiserad vård.
  • 147 miljoner  kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på ett specialistbesök inom planerad specialiserad vård.


För att få ta del av medlen måste även ett antal grundkrav uppfyllas. Avstämningar görs månadsvis hela året. Medlen i överenskommelsen kommer att fördelas utifrån resultaten vid varje månadsavstämning.

Läs mer på vantetider.se

SKL:s arbete med tillgänglighet i vården

Hämta högupplöst bild på Göran Stiernstedt


Kontakt

För mer information:
Harald Grönqvist, samordnare
Avdelningen för vård och omsorg
08-452 77 97
076-128 77 97
harald.gronqvist@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l