Retriever Sverige AB

Amec Measurement Week: Fler perspektiv genom integrerade analyser

Nyhet   •   Sep 15, 2014 12:09 CEST

Att kunna föra samman och se trender från olika perspektiv gör att vi gärna tar stöd av andra undersökningar i våra kundprojekt. För att exemplifiera det har vi tittat på Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna tillsammans med undersökningsföretaget Novus. 

Går det att se några samband mellan medierapporteringen och stödet för partierna i opinionsundersökningarna? Retriever har tillsammans med Novus jämfört Feministiskt initiativ och Sverigedemokraternas uppmärksamhet i massmedia med Novus väljarbarometer från januari 2014. 
 
Feministiskt initiativ fick 0,4 % i väljarstöd i valet 2010 och har efter det haft ett stöd på ungefär samma nivå, runt 0,6 % fram till årets början. I diagrammet syns ett tydligt samband att ju mer exponering partiet får i massmedia desto fler säger att de skall rösta på partiet i väljarbarometern. 

- Feministiskt initiativ har, med Gudrun Schyman i spetsen, lyckats skapa uppmärksamhet genom att debattera och uttala sig om dagsaktuella händelser och nyheter som är knutna till partiets kärnfrågor. Däremot befann sig partiet i medieskugga fram till EU-valet i maj, efter det visade det sig att tiden var för knapp att höja opinionen tillräckligt för att komma in i riksdagen, säger Ioanna Lokebratt, medieanalytiker, Retriever.

Däremot har partiet lyckats mobilisera sig i sociala medier. Feministiskt initiativ är det parti som gillas av flest användare på Facebook.

- Sociala medier spelar en stor roll för partierna i valtider, framförallt för de mindre partierna som hamnar i skymundan i tidningarna. För Feministiskt initiativ har det varit avgörande att ha en stark närvaro i sociala medier för att nå ut med sina budskap. Fördelen med en att ha en hög närvaro och ha många följare är att de själva kan bestämma innehållet och för fram det de vill ha sagt till väldigt många människor. Nackdelen är att de till stor del endast når ut till de väljarna som redan har tänkt rösta på partiet och inte till övriga vilket också syns i valresultatet, säger Ioanna Lokebratt, medieanalytiker på Retriever. 

I vissa fall kan en fråga vara svår att analysera, då krävs ett nära och öppet samarbete mellan Retriever och våra samarbetspartners samt till kunderna. Sverigedemokraternas resultat i valet igår är ett exempel på hur svårbedömt en fråga kan vara. Enligt Torbjörn Sjöström, VD på Novus, kan en anledning till att opinionsundersökningarnas resultat låg så pass lägre än det faktiska valresultatet bero på att betydligt fler än vanligt inte ville uppge vilket parti de skulle rösta på.