Samhällsbyggarna

Fler talare till Samhällsbyggnadsdagarna 2017!

Nyhet   •   Aug 17, 2017 07:45 CEST

Vi är glada över att presentera fler talare till Samhällsbyggnadsdagarna 2017!

Glöm inte biljetter till #SBdagarna2017 den 11-12 oktober! Biljetter hittar ni här.

Cornelis Uittenbogaard, Stadsplanerare

Urbanitet & Livsmiljö

BoTryggt2030 är en modell för att bygga säkra, trygga städer. Idag är det stor fokus på trygghet i samhället och samhällsplanering. Dock har definierat det och få vet vad trygghetsfrågorna innebär och vad man kan göra för att öka trygghet genom stadsplanering. BoTryggt2030 är ett utvecklingsarbete där vi tillsammans med prominenta aktörer inom fastighets-, bygg- och teknikbranschen tar fram en ny modell, med riktlinjer och checklistor, för hur man bygger och utformar säkra, trygga stadsmiljöer.

Cornelis Uittenbogaard har en bakgrund i den akademiska världen med PhD från KTH med fokus på brottslighet och trygghet i relation till stadens, framförallt kollektivtrafikplatsernas utformning. Han är utbildad stadsplanerare med stor erfarenhet av att jobba som planeringsarkitekt i både privat och offentlig sektor. Cornelis jobbar nu som stadsplanerare och forskare på Stiftelsen Tryggare Sverige med frågor som rör stadsmiljöer och situationell brottsprevention, där leder han utvecklingen av nya BoTryggt2030, vilket är en uppdatering av de gällande nationella riktlinjerna för att bygga säkra trygga städer.

Sarah Isaksson, strateg social hållbarhet

Sarah arbetar med social hållbarhet inom planering- och byggprocessen och vill vara med och bygga socialt hållbara och rättvisa samhällen. Det betyder att människan och hennes närmiljö och vardagsliv är i fokus. En stor del i Sarahs arbete är att belysa olika målgruppers behov och koppla det till platsers kvaliteter och egenskaper. Sarah arbetar med verktyg så som Social konsekvensanalys och medborgardialoger.

Jan Zakariasson, vd, Agima Management AB

Förändringsledning inom en kommunal samhällsbyggnadsförvaltning

Jan har en lång konsultbakgrund och är bl.a. grundare av Sweco Position AB och har varit VD för Swedesurvey AB. Idag arbetar Jan som verksamhetsutvecklare, med en särskild inriktning mot kommuner.