tesa AB

Flytande lim eller självhäftande tejp - vem vinner?

Nyhet   •   Jul 19, 2018 08:00 CEST

Alla har någon gång haft flytande lim i händerna – men också tejp. Men vilka adhesiva egenskaper skiljer dem åt? Vilka fördelar har självhäftande tejp jämfört med flytande lim? Vi har jämfört dem.

Att tejpa eller limma innebär att två saker fogas samman. Men all form av tejpning och limning är inte likadan. Flytande bindemedel måste först torka och bli hårt. Först när det har hårdnat har det skapats en fog. Självhäftande tejp fäster däremot alltid, har hög vidhäftningsförmåga från första början och fogar omedelbart samman.

Vad är flytande lim?

Det är en fundamental skillnad mellan flytande lim och självhäftande tejp. Namnet säger allt: det är flytande. Enkomponentsbindemedel beskrivs som ”fysiskt bindande” när de innehåller lösningsmedel baserade på organiska kemikalier (alkohol, estrar, ketoner...) eller vatten. Vattenbaserade adhesiver beskrivs också som ”lösningsmedelsfria”, även om vatten används som lösningsmedel här. Produkterna i denna grupp inbegriper framför allt universallim (all-lim), papperslim och limstift. Den andra gruppen flytande lim inbegriper reaktionslim, exempelvis så kallat snabblim och tvåkomponentslim (som innehåller harts och härdare). Reaktionslim har oftast polyuretan- och epoxibas och är lösningsmedelsfria.

Varför fäster flytande lim egentligen?

Flytande lim måste torka tills en solid bindning skapats.

Flytande lims faktiska vidhäftningshållfasthet uppstår först när de har stelnat. Det beror på att det faktiska bindemedlet blandats med ett lösningsmedel så att bindningen inte ske omedelbart. I behållaren kan lösningsmedlet inte läcka ut och bindemedlet förblir flytande. Först när det applicerats på en yta dunstar lösningsmedlet, bindemedlet blir hårt och en bindning skapas. Det kan ta två sekunder eller flera timmar.

Hur snabbt skapas en bindning med självhäftande tejp?

Självhäftande tejper är tryckkänsliga. Det innebär att det krävs tryck för att skapa bindning.

Till tejp används tryckkänsliga häftämnen. Den typen av häftämne är alltid häftande och redo för användning. Det ger ny mening till begreppet snabbverkande. Så snart det avskiljande och skyddande lagret avlägsnats och den självhäftande tejpen tryckts mot underlaget uppstår en bindning. Inga kemiska reaktioner eller torktider behövs. På så vis fixerar dubbelhäftande tejp emblem på bilar, tryckplåtar på tryckcylindrar eller komponenter i en smartphone.

Fördelar vid industriellt bruk

Självhäftande tejper visar sina styrkor framför allt inom industrin. Enkel, flexibel hantering och snabb fästförmåga effektiviserar processer och bidrar till och med till en bättre slutprodukt. Ojämna ytor kan jämnas ut med hjälp av självhäftande tejp. Hela processen går mycket fort, eftersom man slipper torktider som vid användning av flytande lim. Inte heller utsöndras giftiga ångor. Självhäftande tejp är dessutom rent. Det behövs inget efterarbete för att ta bort överflödigt häftämne.

Bindningen är näst intill osynlig, eftersom tejpen kan vara så tunn som det bara går att föreställa sig. Detta ger möjlighet till helt ny produktdesign och nya kombinationer av material. Skruvar ryms inte och är ett visuellt störningsmoment på en liten yta. Svetsning och nitar förstör materialets yta och skapar intermittenta spänningspunkter. Detta är inget problem med en adhesiv bindning, som sprider den kraft som uppstår vid stötar och slag över hela den vidhäftande ytan. En del material kan heller inte sammanfogas på något annat sätt än med självhäftande tejp eller lim: kol och aluminium som används inom bilindustrin till exempel. Och till skillnad från flytande lim kan självhäftande tejp hjälpa till att vid hetta eller kyla balansera olika grader av expansion i bestämda material tack vare speciella bärare och häftmassor. Ganska kraftfullt, eller hur?