Svenska Institutet FMS

FMS-metoden statistiskt säkrad

Nyhet   •   Nov 15, 2010 16:33 CET

Nu är över 1000 elevprofiler gjorda både på grundskolan och gymnasiet. Två profiler med ett års mellanrum.
Resultat är nu statistisk säkra. Alla fysiska faktorer har förbättrats, liksom alkohol, stress i skolan, matvanor. Eleverna har mindre huvudvärk, mindre ont i magen och är piggare. Det allmänna välbefinnande är bättre, vuxenrelationerna är bättre och en aktivare fritid har uppnåtts. Detta enbart med ett 30 minuters coachande samtal! Om sedan skolor riktar sin undervisning efter varje klass behov, kan förutsättningar för lärandet öka betydligt. Och fler elever kan gå ut med både bättre betyg och en bättre hälsa i framtiden.    också. Se bild! Någonting händer efter det att lärare använder sig av ett strukturerat samtal i 30 minuter. I och med att i stort sett alla hälsofaktorer försämras annars över tid i skolan.