SIS, Swedish Standards Institute

Fönsterspärrar förhindrar olyckor med barn – nytt Europa-arbete startar

Nyhet   •   Feb 05, 2010 16:32 CET

Små barn utgör en sårbar grupp i vårt samhälle och de kan inte själva undvika risker. Därför är det mycket viktigt att det finns säkerhetsprodukter som ska minimera risken för att barn skadar sig. Exempel på sådana produkter är fönsterspärrar, låsanordningar för lådor och skåp, klämskydd och spisskydd. Nu startar ett ett projekt som ska bidra till att öka säkerheten för barn i hela Europa.

– Det sker tyvärr en hel del olyckor där barn trillar ut genom fönster så det är ett allvarligt problem i Europa, säger Erica Waller, på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Hon har tagit fram en rapport för den europeiska konsumentorganisationen ANEC:s räkning som gäller förslag på krav och provningsmetoder för fönsterspärrar, lådor- och skåpspärrar, spisskydd samt pluggar för eluttag.

– Min undersökning visade att det finns väldigt många undermåliga produkter på den europeiska marknaden. De marknadsförs som barnsäkerhetsprodukter men håller inte måtten utan invaggar istället föräldrar och vuxna i en falsk trygghet, vilket är sämre än om produkten inte användes alls, säger Erica Waller.

Sverige ligger långt framme på området för barnsäkerhet jämfört med många andra länder i Europa. I Sverige har det till exempel länge funnits krav från Boverket på fönsterspärrar. Men det finns i dagsläget inga gemensamma krav för barnsäkerhetsprodukter inom Europa och det vill nu CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen ändra på. Därför drar man igång en grupp som ska ta fram standarder för i första hand fönsterspärrar men även andra säkerhetsprodukter.

Målgrupper för standarderna är i första hand tillverkare, inköpare, importörer av barnsäkerhetsprodukter samt myndigheter.

– Den svenska rapporten kommer att ligga till grund för standardiseringsarbetet. Den europeiska gruppen inväntar också ett direktiv från EU om barnsäkerhetsprodukter. Vi räknar med att komma igång med arbetet under våren 2010, säger Erica Waller.

Vill du ha mer information, kontakta Louise Herrmann, projektledare på SIS, 08-555 520 42, louise.herrmann@sis.se