B3IT Healthcare AB

Förändra av rationella skäl

Nyhet   •   Apr 12, 2012 20:22 CEST

Förändringsarbete kan vara alldeles, alldeles underbart. Det tycker i alla fall seniorkonsulten Roger Andrée.

– Jag brinner för konsolidering. Även om det låter jävligt osexigt.

Konsolidering, som i Roger Andrées fall handlar om att föra samman en mängd olika IT-lösningar till en, eller i varje fall bara ett fåtal, är något han kan tala om länge.

– Bara i Stockholm betalade skattebetalarna hundratals miljoner i onödan på grund av den disparata it-miljön. Ändå var det världens utmaning att konsolidera, ska jag säga, med alla ’systemkramare’ som gillar det system som just de är vana vid, säger han.

Själv är Roger Andrée seniorkonsult ”på riktigt”, med många år i branschen. Med början som ekonomichef och del i sjukhusledningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala på 80-talet, via tjänst som IT-chef på Karolinska universitetssjukhuset har han allt mer övergått till att arbeta med omstrukturering och IT-lösningar inom hela Stockholms läns landsting.

– Jag har alltid gillat universitetssjukhusmiljön. Speciellt med alla ’Pavarottis’, läkare med hög självkänsla och dolda agendor som gärna sätter näsan i vädret. Då gäller det att kunna deras språk. Jag tror att hierarkin på ett sjukhus är väldigt speciell. Att arbeta i en sådan miljö kan vara jobbig, innebära rätt mycket intellektuell armbrytning så att säga. Samtidigt så är det jättekul, stimulerande och utmanande.

Rent av så kul att Roger, som just lämnat över ”SLL IT 2.0” och därmed avslutat sin tjänst inom Stockholms läns landsting, ändå tänker fortsätta arbeta inom branschen. Även om han egentligen inte måste.

– Jag brinner verkligen för detta; konsolidera, centralisera och standardisera. Jag tror på det. Av rent rationella skäl.

Erfarenheten av omstruktureringar är vid det här laget omfattande, men oavsett vad Roger kan om mätbara nyckeltal och effektiva arbetsflöden så handlar allt till syvende och sidst om den mänskliga faktorn, betonar han.

– Vi är människor, inte robotar som kan programmeras om. Inte förrän vi förstår mekanismerna som förändrar människors beteende kan vi uppnå våra mål och skapa en ny kultur på en arbetsplats.

Själv har han ofta arbetat analytiskt, med KPP-projekt, där kostnaden per patient räknas ut, men där man samtidigt fångar upp hur strukturerna ser ut och fungerar. Erfarenheten är att klinisk praxis skiljer sig åt oerhört, beroende på vem vårdgivaren är, vilken avdelning och vilket sjukhus man befinner sig på. 

När Roger Andrée återvände till vårdvärlden 2003 blev en av hans första uppgifter att vara med och slå samman Huddinge universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhuset till en enda enhet. Här fanns en massa olika it-system; allra känsligast är det oftast att ändra på ett journalsystem.

– Då brukar det finnas mycket känslor, synpunkter och bli stor dramatik. I det här fallet behöll vi Huddinges journalsystem, Take care. Det som avgjorde valet var att det då var mest intuitivt. Men det var jättekänsligt att slänga ut det gamla, BMS, som Karolinska använt. Det uppstår en massa irrationella saker när de där Pavarottisarna ska bevaka sina revir…

Bara några år senare inleddes PRIO-arbetet med sjukhusen i Stockholm, även då med Roger Andrée vid rodret. Då diskuterades en sammanslagning av alla IT-resurser men investeringsbehov på 100 miljoner kronor ledde till att projektet lades på is. Men i slutet av 2008 fattades beslut om att de anställda på sjukhusens och landstingets it-avdelningar skulle slås ihop till en enhet och första januari 2009 bildades SLL IT. Så småningom anslöt sig Södersjukhuset men SLSO med öppenvård, psykiatri och geriatrik står fortfarande utanför samarbetet.

– Styrbarheten över landstinget i Stockholm är väldigt låg gentemot de enskilda sjukhusen. Det är i mitt tycke en förbannat ineffektiv organisation, som hindrar oss från att arbeta som en koncern, säger Roger med eftertryck.

Trots samlokalisering – på Norra Stationsgatan 69 i Stockholm – och reduktionen av antalet datahallar från 24 till två plus två fortsatte dock mycket av arbetet att ske parallellt, beroende på vilket sjukhus man servade. Därför inleddes arbetet med SLL IT 2.0 under 2010. Nyligen kunde den nya organisationen presenteras.

– Vi har verkligen slitit för att få en sammanhängande it-organisation. Nu har vi byggt upp en ny ledningsgrupp med nya arbetsätt och organisationen har vitaliserats av unga, hungriga människor. Med det lämnar jag landstinget och blir min egen igen. Det är helt rätt läge att lämna över till nästa generation.

ANNA HAGNELL
anna.hagnell@b3ithealthcare.se

- - - - -

Vad är tre viktigaste sakerna för en lyckad omorganisation, Roger Andrée?

  1. Ställ en diagnos. Vad är felet på nuvarande organisation? Innan man börjar förändra måste man först veta var man står. Få ett slags sjukdomsinsikt, se över status och inte bara stirra på spridda symtom. Känner man inte källan till problemen kan man heller inte skapa rätt åtgärder.
  2. Sätt mål. Vem vill du vara efter omorgansationen? Definiera mål som är tydliga och mätbara och som motsvarar det framtida tillstånd ni vill uppnå. Bestäm vart ni ska. Sätt mål tre år framåt. Förändring tar tid och måste få göra det, men målen ska samtidigt vara tidsmässigt inom räckhåll.
  3. Gör en plan. Vilka mekanismer får människor att ändra sitt beteende? Ändras inte folks beteende i den nya organisationen är förändringen helt meningslös. För att uppnå detta krävs ”tusen” åtgärder, som handlar om saker som delaktighet, kommunikation, processer. Först därefter kan man skapa en ny kultur.