RISE Research Institutes of Sweden AB

Förarlösa fordon och strömförande bananer på ForskarFredag

Nyhet   •   Aug 12, 2015 08:00 CEST

Runt om i Sverige arrangeras den 25 september ForskarFredag, koordinerat av föreningen Vetenskap & Allmänhet. Interactive Institute Swedish ICT tycker ForskarFredag är viktigt för att sprida kunskap om forskning till en bred allmänhet, i synnerhet barn och unga, och deltar även detta år på två orter.

I Skellefteå kommer Johan Fagerlönn, senior forskare på Interactive Institute Swedish ICT tala om framtidens utveckling av självkörande fordon och gränssnitten i dessa.

– I takt med att fordonen blir mer automatiserade förändras förarens roll från att aktivt ”köra” fordonet, till att övervaka och fatta långsiktiga beslut, säger Johan Fagerlönn.

– Det kan exempelvis handla om vilken rutt bilen ska ta, eller vilket avstånd som ska hållas till framförvarande trafik. Under vissa förhållanden kanske fordonet kan hantera uppgiften helt och hållet. Föraren kan då luta sig tillbaka för att läsa en tidning eller se en film. Men automationen såväl som samspelet mellan människan och tekniken kan fallera, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Det har vi sett inom andra områden såsom flyget och kärnkraftsektorn. Om en kritisk händelse uppstår måste föraren snabbt kunna ingripa och ta över kontrollen igen.

– Interactive Institute Swedish ICT har nyligen genomfört ett projekt där vi utvecklat ett koncept för en förarmiljö för en framtida automatiserad lastbil. Lösningen har testats med yrkeschaufförer i simulatorstudier. Projektet har gett oss helt ny insikt om vilka behov framtidens förare kan ha, samt hur produkter och tjänster för framtidens förarmiljöer bör utformas, avslutar Johan Fagerlönn.

Samtidigt kommer Interactive Institute Swedish ICT:s medarbetare Stefan Lindberg och Anna Sirkka hålla en ljud- och programmerings-workshop i Piteå. Deltagarna kommer att få i uppgift att designa och bygga ett användargränssnitt till en datorapplikation. Det kan vara styrfunktionerna till ett Pacman-spel eller att kontrollera ett digitalt musikinstrument. 

Gränssnittet konstrueras och programmeras med hjälp av Makey Makey, ett kretskort med en mikrokontroller som fungerar som en länk mellan dator och interface. Gränssnittet byggs av material som leder ström, gem, frukt, ståltråd, godisbitar, vatten med mera. Syftet är att på ett lekfullt sätt väcka intresset för teknik.

De arrangemang som Interactive Institute Swedish ICT deltar i listas här nedan:

Användargränssnitt för framtidens självkörande fordon - Skellefteå

Våra fordon blir allt mer självkörande och uppkopplade mot omvärlden. Utvecklingen spås leda till säkrare, billigare och miljövänligare transporter. Samtidigt förändras förarens roll radikalt. Hur ska förarmiljön i framtidens fordon vara utformad?

Tid: 10:00-10:40

Plats: Forumsalen, Campus, Skellefteå

Föreläsare: Johan Fagerlönn, forskare vid Interactive Institute Swedish ICT i Piteå.

Målgrupp: Gymnasiet, studenter, allmänhet (Förbokade grupper från gymnasiet Fordons & Transport samt Yh-utbildningen ”Tekniker tunga maskiner” 160 personer. ca 30 platser till förfogande och där gäller först till kvarn)

Mer information om workshoppen i Piteå annonseras senare.

Foto: Vetenskap & Allmänhet