Sveriges Kommuner och Landsting

Förbättrade e-tjänster när myndigheter och kommuner samverkar

Nyhet   •   Okt 01, 2010 16:39 CEST

Kommunerna saknar resurser för att kunna delta i utvecklingen mot ett e-samhälle. E-delegationens finansieringsförslag som presenterades igår är intressanta, men SKL tror inte att de räcker för att ge kommunerna rätt förutsättningar.

I e-delegationens betänkande ”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt” som presenterades igår föreslås att regeringen ger klartecken till att en myndighet ska kunna låna pengar till gemensamma e-projekt och sedan ta ut avgifter från andra organisationer. Dessutom föreslås att delegationen får tillgång till en pott på 10 miljoner kronor årligen för att finansiera gemensamma prioriterade förstudier.

– E-delegationens förslag rörande finansiering är intressanta, men vi tror inte att det räcker. Vi vet att två tredjedelar av kommunerna saknar resurser för att kunna utveckla e-tjänster och endast en handfull kommuner har en fullgod IT-plattform, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Med tanke på att kommunerna står för 80 procent av medborgarkontakterna är det synnerligen viktigt att kommunerna har förutsättningar för att kunna delta i utvecklingen mot ett e-samhälle, säger Håkan Sörman.

Fakta

Idag ställer medborgare och företag allt högre krav på elektronisk kommunikation med kommuner, landsting och regioner. Det handlar om att snabbt, enkelt och med hög säkerhet sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande när man vill, var man vill och hur man vill. Det ställs också allt högre krav på informationsutbyte inom och mellan olika verksamheter. Fler och bättre e-tjänster ska erbjudas för att förenkla vardagen och förbättra verksamheters kvalitet, effektivitet och transparens. Samverkan inom hela offentliga sektorn är framgångsfaktorn.

› Länk till betänkandet SOU 2010:62 : Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Under konstruktion – framtidens e-förvaltning.

För mer information: Bengt Svenson, it-strateg, på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 74 30, mobil: 070-685 30 24, e-post: bengt.svenson@skl.se

Pressjour tfn: 08-452 71 01