Vårdalstiftelsen

FÖRBÄTTRINGSFRUKOSTAR 2013

Nyhet   •   Dec 18, 2012 11:03 CET

Plats: Adolf Fredriks Kyrkogata 15, Stockholm

Boka redan nu in klockan 08.00 – 09.30 följande datum:


12e Februari

Bli delaktig i din egen vård!

Idéprovningen, Vårdalstiftelsens metod för att hitta samhällsrelevanta forskningsidéer presenterar ett innovativt projekt som förbättrar patientens delaktighet.

Dessutom - Idéprovningens nya satsning 2013, med fokus på förbättring av Barns och Ungas Hälsa och välbefinnande. 

12e Mars

Förbättrad hälsa för mindre pengar

Vinnvård presenterar konkreta exempel på forskning som ger verklig nytta, dvs hur man kan leverera högkvalitativ vård och omsorg till alla människor, vid varje tillfälle i alla situationer och på effektivaste sätt.

23e April

När patienten får bestämma

Forum för Health Policy diskuterar viktiga policyåtgärder för att lyfta fram individperspektivet i vården, där patienten får mer och bättre information och därmed möjlighet till större inflytande över sin vård och behandling.

21a Maj

Förbättringar för äldre

Vårdalstiftelsen presenterar sin samlade kunskap om äldres förmåga och hälsa från flera olika program och projekt.

Anmäl dig på evenemang@vardal.se, ange vilken/vilka dagar du vill gå.

HOPPAS ATT VI SES VÅREN 2013!