EcoOnline AB

Förebyggande åtgärder kan förhindra olyckor

Nyhet   •   Feb 17, 2016 14:38 CET

Miljö- och kemidagarna anordnas i Göteborg för sjätte året i rad och är en mötesplats där företag och organisationer som arbetar med kemikaliehantering träffas och får kunskap om kemikalier och vår miljö.

Den 20 – 21 april är det dags för årets Miljö- och kemidagar och för sjätte året i rad samlas föreläsare från myndigheter, forskning och näringsliv för att bland annat lära oss hur man kan arbeta förebyggande för att förhindra olyckor.

– Många företag arbetar idag som de alltid har gjort och både rutinerna och kulturen på företagen följer med utan att någon reflekterar över det. Först när olyckan är framme och man måste agera snabbt upptäcker man vilka konsekvenser brist på uppdatering, uppföljning och kontinuerligt säkerhetsarbete får, säger Ann-Louise Dunklint, projektledare för Miljö- och kemidagarna.

Du som deltar på Miljö- och kemidagarna i år får kunskap om hur din verksamhet kan arbeta för att förebygga att en olycka sker. Du får också ta del av hur andra verksamheter har arbetat för att förbättra sitt säkerhetsarbete.

– Vi har i år valt att dela in dagarna i tre block där vi har identifierat ett problem och vi har hittat lösningen, berättar Ann-Louise. Det första blocket kommer att fokusera på hur en verksamhet kan arbeta förebyggande för att förhindra att olyckan är framme.

Under Miljö- och kemidagarnas block 1, Olyckor och förebyggande åtgärder, får vi höra bland andra Ingrid Eckerman, Läkare för miljön. Hon berättar om hur världens största industrikatastrof, gasolyckan i Bhopal, Indien skedde på grund av undermålig design av fabriken, bristande underhåll, dålig personalpolitik och ekonomisk press. Gasolyckan skadade fler än 100 000 och dödade fler än 8000 människor.

Blenda Weibull, Intressentföreningen för Processäkerhet, visar hur vi faktiskt kan ta lärdom av de olyckor och tillbud som sker, till exempel genom att inventera olyckor som har lett till åtgärder, ha ett fortsatt arbete för att säkerställa att processer fungerar som de ska och hålla de "största lärdomarna" levande.

Odd Sevland som är HMS-motivator, påvisar faror och konsekvenser med felbedömningar och kultur kring säkerhet i en verksamhet. Detta fick han själv erfara då han utsattes för en olycka vid en demonstration av Metanol och blev allvarligt brännskadad.

Detta och mycket mycket mer får vi lära oss under årets Miljö- och kemidagar. Gå gärna in på vår hemsida, www.kemidagarna.se för att läsa mer om vad som händer den 20 – 21 april på Quality Hotel 11.