Packaging Arena

Föreläsare i fokus PACSEM 2014: Robin Ålander från Designonline.se

Nyhet   •   Feb 24, 2014 13:45 CET

FÖRPACKNINGENS VÄRDE FÖR KUNDRELATIONER OCH MARKNADSFÖRING I E-HANDEL

I en bransch där teknisk och logistisk komplexitet står i fokus hamnar relationen med kunden lätt i skymundan. Kunden och företagen blir ansiktslösa aktörer där pengar och bruna kartonger byter ägare. Vilket värde kan vår förpackning få i relationen med vår kund? Är detta värde något vi endast tror oss uppleva eller är det ekonomiskt mätbart?

Robin Ålander kommer berätta om val och design av förpackningar för en e-handel samt hur dessa 
val i sin tur kan påverka verksamheten sett ur en marknadsförares perspektiv.

Missa inte Robin Ålander och Designonline.sePACSEM 2014.

Anmäl dig idag!

PACSEM är Skandinaviens mest innovativa förpackningskonferens. Här samlas representanter från hela förpackningskedjan under en och en halv dag för nya affärer och inspirerande presentationer från ledande företag inom förpackningsbranschen.PACSEM 2014 hålls den 12-13 mars i Karlstad.

Klicka här för mer information och anmälan!