Pedab

Förenkla och säkra upp hanteringen av dina Mac-arbetsstationer med samma verktyg som du använder för din Windows-miljö.

Nyhet   •   Okt 10, 2012 08:41 CEST

Du vill säkerställa att du har samma regelverk, inställningar och säkerhetskrav för både dina Mac OS X och Windows-arbetsstationer. Att underhålla två olika uppsättningar av verktyg, processer och kompetenser är dock både ineffektivt och kostsamt.

Med Centrify kan du använda dig av välbekanta Windowsverktyg och processer för att:

  • Hantera alla Mac-användarkonton centralt i Active Directory.
  • Låsa ner och konfigurera dina Mac-arbetsstationer centralt med hjälp av Windows Group Policyn — Centrifys unika Mac-stöd ger dig både enkla användar- och datorinställningar liksom även mer avancerade inställningar för ex sk ”loopback processing”
  • Dela in dina Mac-arbetsstationer i logiska grupperingar, vilket ger möjligheten till att endast dina Mac-användare kan administrera och logga in på dessa arbetsstationer.
  • Konfigurera användarnas hembibliotek så att det passar oavsett ditt företags storlek.
  • Införa autentisering med hjälp av smarta kort.