Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Föreskrift om livsmedelsförskrivning försenad

Nyhet   •   Dec 19, 2012 15:10 CET

Den årliga uppdateringen av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har blivit försenad.

Förslaget till uppdaterad bilaga av LVFS 1997:13 som reglerar vilka livsmedel som får förskrivas kommer att skickas ut på externremiss samt läggas upp på Läkemedelsverkets webbplats under vecka 51.

Sista svarsdatum på remissen är fredagen den 25 januari. Ikraftträdande kommer att ske under våren 2013. Den nuvarande versionen (ändringsföreskrift LVFS 2012:1) gäller tills vidare.

Relaterad information

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel; 2012:1