Ricoh Sverige AB

Företag och digitala infödingar kan stå inför en chock

Nyhet   •   Dec 18, 2015 10:07 CET

Av David Mills, CEO,Ricoh Europe

Historiskt sett har nya generationer som kommer in i arbetslivet alltid orsakat lite störningar. Och Generation Z:s intåg kommer inte att bli annorlunda. De tillhör den första generationen som är helt digitaliserad, födda med internet, utan ett liv före bredbandet – och nu stormar de arbetsmarknaden. De är födda efter 1995 och närmar sig tjugo, redo att lämna heltidsplugget bakom sig. Men företagen anpassar sig fortfarande efter Millennials. Hur kommer bristen på förberedelse att påverka våra yngsta nykomlingar?

Generation Z blir inte mållös över ny teknik på samma sätt som generationen före och de kommer sannolikt att vara den mest krävande skaran att inta arbetsmarknaden. Enligt en ny undersökning om arbetsplatser med fyra generationer av Coleman Parkes, som Ricoh Europe beställt, har de höga förväntningar på sina framtida arbetsgivare och de tror att företagen är redo för deras ankomst. Vad kommer att hända när dessa förväntningar inte förverkligas? Spricker Generation Z:s bubbla av förväntan?

Stora förväntningar 
Generation Z är den i särklass mest optimistiska skaran som ger sig ut i arbetslivet, vilket kanske inte är särskilt överraskande eftersom de ännu inte har upplevt näringslivets verklighet. Men kommer deras förväntningar att förverkligas av arbetsgivarna? Undersökningen avslöjar att 73 procent av Generation Z tror att deras första arbetsgivare ska tillgodose deras behov väl. Kontrasten är stor om man jämför med hur äldre generationers förväntningar såg ut – från Baby Boomers till Millennials – färre än hälften av dem förväntade sig att deras första arbetsgivare skulle tillgodose deras behov.

Optimismen sträcker sig ännu längre. De yngsta attraheras av företag som erbjuder ett arbetsliv och privatliv i balans. De vill arbeta med betydelsefulla personer och med anständiga förmåner. Dessutom är de extremt självsäkra och de har stora förväntningar på sin personliga positiva inverkan på arbetsplatsen – de flesta tror att de kommer att bidra med nya arbetssätt, en exceptionell teknisk kompetens, nya idéer och nytänkande.

Vägen till besvikelse
Undersökningen visar att äldre generationer tenderar att kräva mindre från sina arbetsgivare och deras preferenser skiljer sig från Generation Z:s – anställningstrygghet är det primära för Baby Boomers och balans mellan arbetsliv och privatliv för Generation X och Millennials. Samtidigt som Generation Z har stora förväntningar på sina framtida arbetsgivare är de också väl medvetna om sina svagheter. Av alla undersökta generationer anser de att det är deras egen generation som är sämst på de kompetenser som krävs för att utveckla sitt arbetssätt effektivt.

Den här osäkerheten i kombination med höga förväntningar, som många arbetsgivare kommer att få svårt att infria, betyder att Generation Z kan stå inför en verklighetschock när de kliver in i arbetslivet. Och det är här den verkliga utmaningen finns. Hur tillgodoser arbetsgivare en så utmanande generation när de introduceras på arbetsmarknaden och i näringslivet utan att göra dem besvikna och dämpa deras energi?

Teknik kommer att vara ett stort dragplåster för Generation Z. Jämfört med äldre generationer lockas tre gånger så många från Generation Z till företag som erbjuder teknik för att förenkla och effektivisera arbetet. Även om Generation Z har höga förväntningar är det inte några orimliga krav de ställer. Distansarbete, balans mellan arbetsliv och privatliv, och teknik som förenklar samarbete och kommunikation är saker företagen måste anamma. Enkelt uttryckt, de som erbjuder detta har störst sannolikhet att locka till sig de mest begåvade i denna generation. Från små till medelstora företag till multinationella måste vidta åtgärder för att tillgodose alla generationer, och implementera relevanta underbyggande processer för att säkerställa en framgångsrik framtid.

Det är tydligt att Generation Z kommer att bli en stor utmaning för näringslivet – de vet verkligen vad de vill. Men om företag och organisationer har möjlighet att tillgodose behoven tidigt, kan de vara den mest positivt disruptiva generationen någonsin att komma in på arbetsmarknaden.

För ytterligare information, kontakta: 
Magnus Christerson, marknadsdirektör, Ricoh Sverige AB 
Tel: 08-734 33 00, E-post: magnus.christerson@ricoh.se

Jack Gibson, Ricoh Europe PLC 
Tel +44 (0) 203 033 3766, E-post: press@ricoh-europe.com

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB, www.facebook.com/RicohEurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |

Ricoh is a global technology company specializing in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2015, Ricoh Group had worldwide sales of 2,231 billion yen (approx. 18.5 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit: www.ricoh.se