Yttra

Företag och politiker har främsta ansvaret i miljöarbetet

Nyhet   •   Jun 29, 2013 12:29 CEST

Vem har ansvaret att driva på utvecklingen i riktning mot mindre miljöbelastande produkter? Frågeställningen ingår som en del i Yttras senaste undersökning "Beteende, miljömärkning, pris och ansvar".

Vi bad drygt tusen personer i Sverige läsa sex olika påståenden om vem som har ansvaret att påverka utvecklingen i riktning mot mindre miljö-belastande produkter. Därefter fick de rangordna alternativen utifrån viktighetsgrad 1 till 6, där 1=den viktigaste faktorn, 2=den näst viktiga faktorn osv.

Det sammantagna resultatet, baserat på genomsnittlig rangordning, blev som följer, listat efter viktighetsgrad med den viktigaste faktorn överst (lägg märke till den delade andraplatsen):

Företag och politiker avgörande roller i miljöarbetet

Frågan som ställdes:
Läs igenom de sex textboxarna. Rangordna därefter alternativen genom att dra textboxarna från vänster kolumn till höger kolumn och placera utifrån viktighetsgrad 1 till 6, där 1=den viktigaste faktorn, 2=den näst viktiga faktorn osv.
  • Det är tillverkarnas ansvar att genom sin produktutveckling påverka utvecklingen i riktning mot mindre miljöbelastande produkter.
  • Det är politikernas och lagstiftarnas ansvar att genom lagar, regler och skatter, styra utvecklingen i riktning mot mindre miljöbelastande produkter.
  • Det är mitt ansvar som konsument att genom mina val påverka utvecklingen i riktning mot mindre miljöbelastande produkter.
  • Det är handelns ansvar, att genom vad de väljer att erbjuda i butiksutbudet, påverka utvecklingen i riktning mot mindre miljöbelastande produkter.
  • Det är miljöorganisationernas ansvar att genom information och kampanjer påverka utvecklingen i riktning mot mindre miljöbelastande produkter.
  • Det är journalisternas ansvar att belysa problemen med vår nuvarande produktion och konsumtion för att på så vis påverka utvecklingen i riktning mot mindre miljöbelastande produkter.


För att få fram en sammanvägd rangordning baserad på genomsnittliga svar har varje rank viktats med hjälp av poäng. Poängen är beräknad på så vis att rank 1=12 p, rank 2=10 p, rank 3=8 p, rank 4=6 p, rank 5=4, rank 6=2 p. Procentsatsen för respektive rank har multiplicerats med respektive viktningspoäng och summan har förts in i kolumnen längst till höger. Till exempel är poängen för ”tillverkarnas ansvar” resultat av följande beräkning: 0,29•12+0,32•10+0,21•8+0,11•6+0,05•4+0,02•2=9,2.

Ranking
(Klicka på tabellen för att förstora)

> Läs mer i rapporten "Beteende, miljömärkning,pris och ansvar"