Ageris

Företagare i replik till Luciano Astudillo (S): Det är arbetsgivare och inte avdrag som ger jobb, Astudillo

Nyhet   •   Sep 06, 2010 13:07 CEST

Publicerad: 2010-09-03 på Newsmill

Luciano Astudillo kan inte vänta. "Med en annan politik hade jobben kunnat vara fler", skriver han på debattsajten Newsmill den 31 augusti. Det må vara att företagarpolitik alltid kan bli bättre. Som företagare med många anställda vet vi att den politik som Astudillo förespråkar, såväl försvårar som gör det dyrare för företagen att anställa.

Det är sant som Astudillo konstaterar att ungdomsarbetslösheten i Sverige är alarmerande. Det är också sant att det är ett obeskrivligt slöseri att unga, handlingskraftiga människor hamnar utanför. Det Luciano Astudillo och den rödgröna oppositionen blundar för är det faktum att unga missgynnas i det befintliga systemet. En ordning som de rödgröna hårdnackat försvarar.

I artikeln skriver Astudillo att oppositionen vill införa ett Ungdomsavdrag som ska "ge jobb till unga". Låt oss vara tydliga. Ett avdrag "ger" aldrig några jobb, det är arbetsgivare av kött och blod som anställer personal. Om det sker beror helt på de förutsättningar politikerna ger företagen. Ett bra företagsklimat resulterar i fler anställningar och därmed lägre arbetslöshet, ett dåligt leder till motsatsen.

I en undersökning med 1045 företagare över hela landet i olika åldrar framkom att 94 procent av de tillfrågade ansåg att oppositionens förslag om att dubbla arbetsgivaravgifterna för den som anställer ungdomar under 26 år ganska eller mycket dåligt.

De rödgrönas politik skulle innebära en generell höjning av den totala arbetsgivaravgiften för unga från drygt 15,7 procent till en bra bit över 32 procent. Om vi antar en lön på 20 000 kronor i månaden blir kostnadsökningen 38 200 kronor per år och ungdom.

Istället vill vänsterblocket införa en ny rabatt på lönesummor upp till 900 000. Men företag med fler än en anställd ungdom förlorar på de rödgrönas politik. Och ju fler unga man anställer, desto större blir kostnaderna. För ett företag med tio unga medarbetare innebär förslagen drygt en halv miljon kronor i ökade lönekostnader under år 2011, och knappt 330 000 i ökade kostnader under år 2012. För företag med 50 anställda ungdomar skulle förslagen innebära 1 892 000 kronor i ökade lönekostnader under år 2011, och nästan lika stora extrakostnader under år 2012. Hur skapar detta fler jobb åt landets arbetslösa ungdomar?

De flesta små och medelstora företag arbetar med väldigt små marginaler. I synnerhet gäller detta inom den spirande tjänstesektorn, som anställer många unga. Man får alltså vara bra naiv för att tro att kostnadsökningar i den här storleksordningen inte skulle resultera i både personalminskningar och nedläggningar. Så satsar man inte på fler jobb. Så underlättar man inte för småföretagen. Men det var kanske heller aldrig avsikten med de rödgrönas politik?

Anställda i alla åldersgrupper, men framförallt ungdomar, skulle drabbas mycket hårt om den föreslagna politiken sattes i verket. Drygt 330 000 unga mellan 15 och 24 år arbetar idag i privat sektor. Och oppositionen vill höja de generella arbetsgivaravgifterna för personer upp till 26 år, alltså en ännu större grupp. Ett försiktigt antagande är därför att oppositionens åtgärder skulle leda till att tiotusentals unga förlorade jobbet.

Luciano Astudillo kan inte vänta. Det kan inte vi heller! Därför efterfrågar vi seriösa politiska förslag som stimulerar företagsamheten, åtgärder som på ett synbart sätt förbättrar företagens villkor. Bara så kan arbetslösheten sjunka och slöseriet med ungdomarnas potential upphöra.

 

Johan Talenti, VD Silentium AB, Jessica Löfström, VD ExpanderaMera AB, Therese Albrechtson, VD Albrechtson Holding AB, Mats Frid, VD Vendator AB, Anna-Lena Bohm, VD Uniguide AB, Johan Johansson, VD Ageris Kontaktcenter AB