Delecta Financial Events AB

Företrädesemission i Runway Safe

Nyhet   •   Maj 31, 2016 23:23 CEST

Runway Safe genomför en företrädesemission till drygt 400 aktieägare. Runway Safe är ett ungt företag som levererat miljonvinster från start. Nu har tre säkerhetsbäddar lagts på Midway i Chicago och just nu byggs världens största säkerhetsbädd för stora flygplan vid Zürich Airport. Den nya bädden är precis det som större flygplatser önskar för att kunna ta emot allt större flygplan. Fler konferenser genomförs i Zürich med presumtiva kunder från hela världen. Intresset är mycket stort. Varje säkerhetsbädd har ett pris på ca 8 miljoner dollar så det blir snabbt stora pengar och därmed en mycket snabb utveckling av vinst och därmed utveckling av aktiekursen. Säkerhetsbädden på Zürich Airport gör att hemmamarknaden för Runway Safe nu snabbt förflyttas till Asien, Sydamerika och Europa.


Runway Safe tillhandahåller en innovativ, kostnadseffektivlösning för att på ett säkert sätt stoppa flygplan som åkt av start- eller landningsbanan. Lösningen, greenEMAS®, har framgångsrikt installerats på en av världens största flygplatser, Chicago Midway International. Utöver de tre bäddar som redan installerats på Chicago Midway International ska ytterligare en bädd installeras på samma flygplats under 2016. Därutöver har ett avtal tecknats med Chicago O’Hare, för två nya bäddar, och i Schweiz installeras på Zürich International Airport världens för närvarande största EMAS-bädd. Detta på mindre än två år från att bolaget grundades. Samtidigt hanterar bolaget nu förfrågningar från både USA, Europa, Mellanöstern, Asien och Sydamerika – och man kan konstatera att resan bara har börjat.

Affärsidé
Runway Safes affärsidé är att utveckla EMAS-bäddar som ökar säkerheten vid start och landning. Företaget tillhandahåller en patenterad lösning baserad på skumglas, som effektivt och säkert stoppar flygplan i händelse av en avåkning från start- eller landningsbanan. Lösningen, som är ett resultat av lång utveckling och genomgripande tester, är godkänd av luftfartsmyndigheten i USA, Federal Aviation Administration (FAA).

Marknad
I takt med att flygtrafiken ökar, och att flygplan tenderar att bli både längre och bredare, skärps också kraven på världens flygplatser. En av de största säkerhetsriskerna idag, som också utgör en risk för passagerarna, är avåkningar från landningsbanan. Enligt Federal Aviation Administration, FAA, inträffade 1 429 olyckor med kommersiella flygplan under åren 1995-2008 med materiella skador och/eller dödsfall som följd, och hela 29% av dessa olyckor orsakades av avåkningar från landningsbanan.

FAA arbetar aktivt för att öka säkerheten på flygplatser i USA genom att till exempel införa nya krav vad gäller säkerhetszoner runt start- och landningsbanorna; så kallade Restricted Security Areas (RSA). FAA hjälper dessutom till genom att finansiera alternativa lösningar för flygplatser där omgivningen (som till exempel närliggande stadsbebyggelse) gör det omöjligt att förlänga start- och landningsbanorna med en säkerhetszon. En EMAS-bädd, som Runway Safes greenEMAS®, är en sådan alternativ lösning. Vidare arbetar FAA för att öka säkerheten på flygplatser även utanför USA genom att ställa samma krav på flygplatser där amerikanska flygplan landar.


Företrädesemission
Runway Safe Sweden AB genomför en företrädesemission till i mitten på juni för sina dryga 400 aktieägare. Eftersom huvudägarna avstår från att utnyttja sin rätt att teckna i förträdesemissionen finns ett utrymme för alla aktieägare att teckna mer än den andel man är garanterad att kunna teckna för att inte bli utspädd. I princip kan man teckna det antal aktier man önskar i emissionen då huvudägarna har en stor andel av ägandet i dag. De som är
icke-aktieägare har också möjlighet att teckna men får vänta någon vecka på tilldelningsbesked. Utsikterna är dock
goda för att även icke-aktieägare skall kunna bli aktieägare.
Informationsmöten är genomförda i maj. Den som önskar mer information tar kontakt med bolaget eller Investor Manager Jan Rejdnell jan@delecta.se alt. 0708-144400.

Mer informtion på www.delecta.se/event