Försäkringsjuristerna Stockholm AB

Försäkringsbolaget nekar ersättningar för ca 600 miljoner kronor varje år

Nyhet   •   Feb 25, 2016 09:10 CET

Försäkringsbolaget följer sina egna regler - Försäkringsavtalslagen är sällan med i handläggningen

Hur man än vrider och vänder på saken så är försäkringsbolaget vinstdrivande aktörer som försöker hålla nere försäkringsersättningarna så långt det går. Anledningen är givetvis att visa på ett bra resultat i slutet av året, själva hävdar de att det endast har med försäkringskollektivet att göra. Vilket kanska är mer nyanserat än så. 

Nekad ersättning pga. ej beaktade säkerhetsföreskrifter eller att man ökat faran 

Bolagen har  många hinder innan det blir utbetalning av försäkringsersättningen. De har dessutom duktiga jurister som handlägger tveksamma juridiska fall. När försäkringen tecknas verkar den bred och heltäckande - likt en motorväg - och försäkringstagaren känner sig ofta fullt ut skyddad. När väl olyckan är framme så finns dock i försäkringsavtalet en mängd undantag som försäkringstagaren inte får hamna i. Undantagen kan både sänka ersättningen eller sätta ner den till skäligt belopp, ner till noll kronor i värsta fall. Den motorväg som försäkringstagaren en gång uppfattade blir vid skada ofta en mycket smal stig som han inte får hamna utanför då den påverkar hans ersättning i negativ riktning.

Har du redan hamnat i diskussion med bolaget kan du komma att få ett långdraget ärende 

Har du redan hamnat i den situation där bolaget börjar ställa knepiga frågor och utbetalningen väntar på sig, redan då är du i ett läge där bolaget har en stor undersöknings-/utredningstid som kan ta mycket lång tid. Ibland kan det vara bra att kontakta en jurist redan i detta läge för att se vilken status ärendet verkligen har och så att handläggning och annat har skötts på korrekt vis.