Försäkringsjuristerna Stockholm AB

Försäkringsjuristerna Stockholm AB

Nyhet   •   Feb 24, 2016 22:27 CET

En affärsjuridisk byrå med siktet inställt på försäkringsrätt

Vi är en juristbyrå med fokus inställd på försäkringsrätt med försäkringsavtalsrätt som en stor del av vårt arbete. I försäkringsfrågor har vi som ombud för vår huvudman, försäkringstagaren, för dennes talan mot försäkringsbolaget. Ofta handlar det om att reda ut händelseförlopp för att uppfylla beviskravet för försäkringstagarens bevisbörda så att ersättning lämnas för försäkringsfallet/skadan. 

Sak- och skadeförsäkring - egendomsförsäkring med villa och hemförsäkring

Vi arbetar i huvudsak med sak- och skadeförsäkring. I dessa fall har försäkringstagaren ofta i hemförsäkringen ett försäkringsmoment som är själva grunden för ersättningsbeviljandet vid försäkringsfallet. Hemförsäkringen innehåller ofta också ett rättsskyddsmoment som ska hjälpa försäkringstagaren att kunna processa rent ekonomiskt. Tyvärr har bolaget sina sätt att dra ut på både handläggning i sakfrågan som i rättsskyddsfrågan så att klienterna inte orkar processa mer. En tingsrättsförhandling i ett försäkringsärende ligger kring året i bästa fall och ofta förlikas parterna i slutänden.