Försäkringsjuristerna Stockholm

Försäkringsjuristerna Stockholm, Kungens kurva

Nyhet   •   Mar 02, 2015 01:56 CET

Juristbyrå södra Stockholm vid Kungens kurva

Försäkringsjuristerna Stockholm ligger vid Kungens kurva i södra Stockholm vid Geometrivägen 7. Våra jurister har försäkringsrätten som specialområde och tar både stora och små fall. Ofta handlar det om rätten till försäkring och i första hand rätten till ersättning vid skada. Som inte alltid är synonymt med försäkringsfall. Har du råkat aktualisera ett undantag i försäkringsvillkoren så kan din rätt till ersättning jämkas enligt olika principer. Har du problem med försäkringsbolaget eller av någon anledning riskerar att få det? Kontakta en av våra jurister idag. Vi kan försäkringsavtalsrätt.

Upprätta, tolka och granska avtal

Vi upprättar, tolkar och granskar även andra avtal både privata och kommersiella. Har du råkat i tvist med en affärspartner om innehållet i ett avtal avseende hur uppsägningstiden ska tolkas eller hur uppsägningen ska se ut i praktiken och om det ska vara business as usual eller om man ska ändra samarbetet under uppsägningstiden på annat sätt. Saker som inte alltid är så enkla att förutspå vid ett avtalsslutande i början av ett samarbete. Skal, om vi tar ett samarbetsavtal, för exempel detta avtal innehålla en sekretessbestämmelse eller kanske en konkurrensklausul som gäller mellan parterna några år efter samarbetet avslutades.