NS Sensus

Försäkringskassan chefsjurist Eva Nordqvist och inspelat samtal om rättssäkerhet vid gränsöverskridande vård

Nyhet   •   Feb 04, 2013 11:34 CET

Försäkringskassan vill icke förstå att omvänd bevisbörda gäller på området gränsöverskridande vård inom EU/EES, det framgår klart och tydligt av tidigare möten med Assar Fager och dagens samtal över telefon med undertecknad. du får möjlighet att lyssna på det inspelade samtalet.

Bl.a. därför blir konsekvensen för skattebetalarna som emottagit bättre/effektivare vård inom EU/EES och sökt ersättning i efterhand att handläggningen blir fullständigt rättsosäker.

Därtill förhindras den fria rörligheten då utifrån att Försäkringskassan förhindrar privata vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES att konkurrera emot vård Sverige, det finns nämligen inga restriktioner alls enligt följande citat;

Regeringsrätten avkunnade 2004 en dom där patienten Wistrand fick ersättning för vård i Frankrike. Skälet var att den EU-lagliga begränsningen, vid vård på sjukhus, i form av tvingande förhandstillstånd saknades i svensk lagstiftning. EU-domstolen har därtill avkunnat att det inte finns någonting som rättfärdigar hinder mot privat given vård genom domen [1]Müller-Faure(2003-05-13).

[1] C-385/99 Müller-Faure och van Riet punkterna 61-63

Du kan läsa mera och lyssna på samtalet med Försäkringskassan av idag via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/02/04/2013-02-04-samtal-med-forsakringskassans-chefsjurist-eva-nordqvist/ 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se 

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länk

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/