NS Sensus

Försäkringskassan förhindrar pensionärers EU-rätt till fri rörlighet

Nyhet   •   Maj 09, 2014 06:41 CEST

EU-rättigheten till bättre/effektivare gränsöverskridande vård inom EU/EES förhindras pensionärer generellt och systematiskt. 

Irma Larsson och Ulla Simmons ärenden är bevis för denna tragiska verklighet i Sverige.

Där Sveriges regering, Sveriges riksdag och Försäkringskassan har att taga sitt ansvar, om ansvariga alls finnes?

Alla parterna är informerade, men som synes ingen tager ansvaret, varför?

ANSVAR

Ansvariga, uppenbart har dessa icke tagit sitt ansvar, inom Sveriges regering, och Sveriges riksdag och Försäkringskassan, är informerade om vad som pågår och pågått, dels inom Försäkringskassan och dels inom förvaltningsdomstolarna, men ingen av dessa parter tager sitt ansvar!

DOLD POLITISK AGENDA

Därför kan icke på något sätt uteslutas dold politisk agenda, vad skall annars vara grunden när vare sig Sveriges regering eller Sveriges riksdag agerar för att säkerställa rättssäkerhet och patientsäkerhet för medborgarna och pensionärerna Irma Larsson och Ulla Simmons?

DOMSTOLSKORRUPTION

Att som synes även domstolskorruption föreligger, där Försäkringskassan går ”hand i hand” med förvaltningsrätten i Stockholm, går icke att ställa bortom all rimlig tvivel(bägge dessa parter bör kunna läsa innantill, men som synes har de så icke gjort).

Tredje statsmakten och public service SVT/SVR 

Vem i Sverige har makten att säkerställa att rättssäkerheten åsidosätts/undanhålls medborgarna/pensionärerna på sådant synnerligen allvarligt sätt utan att tredje statsmakten och public service  SVT:s och SVR:s utsätter alla makthavare/myndighetsutövare för kritisk granskning?

Läs mera

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/05/09/forsakringskassan-vagrar-hardnackat-att-tillampa-gallande-eu-ratt-vid-handlaggning-av-gransoverskridande-vard-aven-gentemot-pensionarer/


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid bättre/effektivare gränsöverskirdande  vård och du kan läsa mera via denna länken http://eueeshealthcare.bloggproffs.se