NS Sensus

Försäkringskassan JO anmäls

Nyhet   •   Feb 25, 2013 12:18 CET

Myndigheten Försäkringskassan JO anmäls utifrån att Försäkringskassan har över tid på området gränsöverskridande vård handlagt fullständigt rättsosäkert gentemot allmänheten.


Detta har skett systematiskt och generellt i strid emot av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare. I strid emot EU-rätten och gällande som direktverkande svensk lag EU-rättspraxis på området fri rörlighet/gränsöverskridande vård(Sverige har ingen lag för gränsöverskridande vård). I strid emot gällande juridiskt bindande i Lissabon fördraget, Rättighetsstadgan.


Du läser hela JO anmälan mot Försäkringskassan via denna länk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/02/JO-anm%C3%A4lan-av-myndigheten-F%C3%B6rs%C3%A4kringskassan-2013-02-25.pdf

Ulf Bittner, en av tre inom arbetsgruppen AMBU


http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken http://eueeshealthcare.bloggproffs.se