NS Sensus

Försäkringskassan och Förvaltningsrätten i Umeå spelade samma orättssäkra fiol emot allmänheten

Nyhet   •   Feb 17, 2013 19:41 CET

Både Jan och Anders har emottagit bättre/effektivare vård utanför Sverige och söker ersättning i efterhand. Vården har både Jan och Anders emottagit hos privat vårdgivare(som icke är direkt finansierad via offentliga medel), där enligt EU-rättspraxis inga restriktioner finns alls men både Försäkringskassan(FK) och Förvaltningsrätten i Umeå(FIU) har nekat ersättningen, i strid emot gällande EU-rätt, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimlig tvivel.

Beror det på en dold politisk agenda eller beror det på att Sveriges riksdag icke följer upp att riksdagens beslut efterlevs?

I sida efter sida till Kammarrätten i Sundsvall, inlagan inskickat 2013-02-15-17, bevisar Assar Fager(ombud åt Jan och Anders) hur EU-rätten undanhållits och underlåtits av dels FK och dels FIU.

Media/journalister oavsett pågående rättsprocess bör kritiskt granska och tillfråga oberoende experter på EU-rätt hur detta alls kan vara möjligt ty det är fullständig orättssäkerhet för allmänheten! Rättssäkerhet är en "hjärtefråga" för allmänheten.

Du läser mera bl.a. inlagan till Kammarrätten i Sundsvall via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/02/17/2013-02-17-forsakringskassan-och-forvaltningsratten-i-umea-spelade-samma-orattssakra-fiol-emot-allmanheten/


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se


Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/