NS Sensus

Försäkringskassan presterar och levererar återigen fullständigt rättsosäkra beslut

Nyhet   •   Jul 20, 2013 20:50 CEST

Irma Larsson, 89 år, är utsatt för Försäkringskassans godtycke och skönsmässiga bedömningar som icke alls har stöd i lagstiftning som krävs för att grundlag via regeringsformen 1 kap § 9 skall vara uppfylld.

EU-rätten är en EU-rättslig juridisk rättighet som fråntages Irma Larsson genom ett medicinskt yttrande av en anställd på FK(som har viss medicinsk kunskap, OBS dock ej juridisk examen).

Dvs. FK anlitar således inte en utomstående part utan en anställd på FK vars medicinska yttrande ligger till grund för att frånta EU-medborgare en EU-juridisk rättighet

Vilken befogenhet dessa anställda har för att yttra sig inom den EU-juridiska rättigheten ”gränsöverskridande vård” har icke Försäkringskassan redovisat.

Du läser hela inlagan till Förvaltningsrätten i Stockholm via denna länk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/07/20/2013-07-20-irma-larsson-arendet-kvinna-89-ar-som-forsakringskassan-vill-underlata-och-undanhalla-dennes-eu-rattighet-till-fri-rorlighet-nu-fraga-bl-a-om-reseersattning-komplettering-till-tidigare/

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken http://eueeshealthcare.bloggproffs.se