NS Sensus

Försäkringskassan undanhåller medborgarna EU-rättigheten till fri rörlighet

Nyhet   •   Aug 21, 2013 07:56 CEST

Försäkringskassan har över tid undanhållit medborgarna i Sverige att det föreligger skyldighet för Försäkringskassan att utbetala ersättning för bl.a. resekostnader som uppstått vid gränsöverskridande vård. Detta konstateras via svensk Kammarrättsdom som är fastslagen i Regeringsrätten 2008-03-31, mål nr 3482-07.

Ytterligare rättsövergrepp är således konstaterade inom Försäkringskassan utöver vad som tidigare har rapporterats om bl.a. via Assar Fager:s Lägesrapporter under 2012/2013.


Du läser mera via dessa länkar

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/08/16/2013-08-16-forsakringskassan-har-undanhallit-och-underlatit-over-tid-generellt-och-systematiskt-ratten-till-ersattning-for-bl-a-resekostnader-vid-gransoverskridande-vard/

Assar Fager:s lägesrapporter över 2012/2013 via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/07/23/2013-07-23-irma-larsson-arendet-och-utbetalning-for-vard-i-tyskland-juni-och-augusti-2010/alla-lagesrapporter-av-assar-fager-2012-2013-finner-du-pa-sidan-17-i-lagesrapport-maj-2013-av-assar-fager/

Ny svensk lag,1 oktober 2013, för gränsöverskridande vård, kommer icke förändra något alls för svenska medborgare utifrån att EU-domstolens EU-praxis redan idag gäller som svensk direktverkande lag på området gränsöverskridande vård inom EU.

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länk http://eueeshealthcare.bloggproffs.se