NS Sensus

Försäkringskassans ledning anmäls till Åklagarmyndigheten i Stockholm

Nyhet   •   Feb 13, 2013 15:35 CET

Försäkringskassans ledning har det yttersta ansvaret för det som fortgått över tid internt inom FK på området gränsöverskridande vård. Bl.a. har den fria rörligheten vid beslut förhindrats med beslut som är fullständigt rättsosäkra. Därtill har alla anmälda beslut emottagit bättre/effektivare vård utanför Sverige men inom EU/EES hos privat vårdgivare, där inga restriktioner finns alls via EU-rätten!

Uppenbart är att FK:s ledning undanhållit och underlåtit via beslut allmänheten i prövning och omprövning internt inom FK den fria rörligheten, tvärtemot vad som tidigare beslutats av Sveriges riksdag. Den rättssäkerhetsprincip som Sveriges Regering via ombud i EU-domstolen bedyrar och omfamnar finns icke inom Försäkringskassan utifrån allmänhetens anmälan till Åklagaren i Stockholm!

Det är nu upp till Åklagarmyndigheten att taga sitt ansvar utifrån anmälan från allmänheten av Försäkringskassan för synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar internt inom Försäkringskassan. Att juridiskt utbildade Dan Eliasson, Eva Nordqvist och Kjell Skoglund skulle vara ovetandes om vad som pågått, i strid emot Sveriges riksdags beslut, ses som helt osannolikt av allmänheten.

Du läser hela anmälan via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/02/2013-02-13-%C3%85klagarmyndigheten-i-Stockholm-anm%C3%A4lan-fr%C3%A5n-allm%C3%A4nheten-emot-F%C3%B6rs%C3%A4kringskassan-p%C3%A5-omr%C3%A5det-gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-slutlig.pdf 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se 

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/