Kemikalieinspektionen

Förslag om ny begränsning av fosfor i tvätt- och maskindiskmedel

Nyhet   •   Sep 07, 2010 16:04 CEST

Kemikalieinspektionen (KemI) har på uppdrag av rege­ringen utrett hur ett svenskt regelverk för innehållet av fosfor i tvättmedel och maskindiskmedel för konsument­bruk skulle kunna se ut. Uppdraget har utförts i samråd med Naturvårdsverket och Konsumentverket och rapporten lämnades till Miljödepartementet den 6 september.

Kemikalieinspektionen föreslår att Sverige ska införa en begränsning av fosforföreningar i tvätt- och maskindiskmedel för konsu­mentbruk. Begränsningen ska gälla den totala halten av fosfor istället för dagens begränsning av fosfater.

800 sjöar i Sverige är övergödda och syrebristen i Östersjön breder ut sig. Forskare är överens om att situationen ytterligare försämras av mänsklig påverkan och att de åtgärder som vidtagits för att minska ut­släppen av fosfor de senaste åren inte har varit tillräckligt kostnadseffektiva.

Sverige har redan i dag begränsat användandet av fosfater i tvättmedel för konsumentbruk och den 1 juli 2011 börjar en liknande begränsning gälla för fosfater i maskindiskmedel. Fosforföreningar som exempelvis fosfonater kan också användas i fosfatfria produkter. Detta beror på att förbudet är begränsat till just fosfater. Eftersom alla fosforföreningar kan omvandlas till fosfater i vattenmiljö, och därmed bidra till övergödning, så anser KemI att en begränsning av det totala innehållet av fosforföreningar kan motiveras.

Läs mer och ladda ned rapporten på http://www.kemi.se/templates/News____6299.aspx