Norrköping Vatten och Avfall AB

"Första spadtag" av den nya spillvattenledningen

Nyhet   •   Jan 24, 2014 13:33 CET

Söderköpings kommun har i samarbete med Norrköpings kommun och Norrköping Vatten beslutat att pumpa spillvatten från Söderköping till Norrköping. Projektet innebär att Söderköpings kommun kan avveckla centralortens reningsverk och därmed möjliggöra exploatering av centralt boende där nuvarande reningsverket är beläget.

Projektet minskar de tunga transporterna genom stadskärnan. Projektet minskar även utsläppen av kväve och fosfor i Österjsön och minskar belastningen i Slätbaken.