B3IT Healthcare AB

Förståelse en förutsättning

Nyhet   •   Dec 21, 2015 13:24 CET

iProfil: Hanna Waddington menar att den värdebaserade vården, med patientens behov i fokus, alltid har funnits som ideal hos sjukvårdspersonal.

Nu är det dags för alla andra att hänga på.

– Vi som arbetar inom vården har alltid ägnat oss åt att skapa bästa möjliga värde för patienten, menar Hanna.

Som sjuksköterska inom barncancervården satsade personalen allt på de unga patienterna. Samtidigt såg hon också vad andra kolleger såg: När resurser skulle fördelas och organisationer förändras, hamnade kostnader och processer i fokus – inte de mjuka värden som handlar om hur den enskilda patienten hanteras i vården.

Det fick Hanna att vilja gå vidare, men ändå ha kvar den vårdanknytning som hon känner så starkt för. Efter flera år som sjuksköterska, där Hanna arbetat på barncanceravdelningen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, valde hon ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Inriktningen på verksamhetsutveckling ledde till kontakt med Michael Porters teorier om värdebaserad vård. Där såg Hanna potentialen – och sig själv i sammanhanget.

– Även om personalen arbetar värdebaserat med sina patienter så har det inte mätts och aldrig använts i syfte att styra vården. Men det är helt möjligt att mäta ett uttalat värde för patienten. Och poängen med värdebaserad vård är att genom styra efter patientens värde, kan ekonomin falla på plats.

Att ekonomin skulle ”falla på plats” kan möjligen uppfattas som naivt, men praktisk tillämpning av teorin pekar på att när patientvärdet styr, sker mer preventivt arbete, vilket minskar svårare problematik som kräver mer avancerad – och därmed dyrare – vård.

I sitt examensarbete valde Hanna att studera hur en ny strategi får sitt fäste. Det gjorde hon på ortopedavdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, där det redan pågick ett pilotarbete kring olika former av värdebaserad vård. Avsikten var att se hur en verksamhet institutionaliserar nya arbetsmetoder.

– Det studerade vi utifrån både mänskliga och materiella faktorer. Resultatet visade att arbetsverktyg kan ge en förstärkande effekt på strategin; alltså bidra till att de nya arbetsmetoderna bättre efterlevs. Men ett oväntat resultat var att arbetsverktyg även kan ha motsatt effekt och hämma de nya arbetsmetoderna om verktygen inte är varsamt framtagna.

En slutsats blev därför att det kunde uppstå negativa spänningar mellan personal och arbetsverktyg. Om arbetsverktyg och strategi upplevs som diffus skapade dessa istället förvirring.

– För motverka detta tror jag att det är viktigt att man har en god verksamhetsförståelse när man tar fram verktyg och implementerar en ny strategi.

Här ser Hanna potentialen, i och med att hon och de andra kollegerna på B3IT Healthcare representerar både vårdsektor och it-sektor genom sin sakkunskap.

– Redan i mitt arbete som sjuksköterska såg jag att det fanns ett glapp i kommunikationen. Med bättre kommunikationskanaler hade flödet för mitt dagliga arbete varit smidigare. Den värdebaserade vården handlar mycket om information, så it-lösningar blir centrala.

När Hanna examinerades i våras, trodde hon att drömjobbet skulle dröja.

– Men jag fick drömjobbet direkt, faktiskt, här på B3IT Healthcare. Det känns så rätt för mig. Och på en gång fick jag dyka ned i ett jättespännande projekt som ligger helt i linje med det jag ägnat mig åt tidigare. Jag jobbar precis med det jag vill göra!

Idag innebär konsultuppdraget att implementera Journal via nätet i Västra Götalandsregionen, en grundläggande it-funktion för fungerande informationsflöden, möjlighet för patienten att vara delaktig kring sin vård och hälsa samt god kommunikation.

– Inom it och verksamhetsutveckling finns det sannerligen en stor potential för vården. Och jag tror att man måste ha verksamhetsförståelsen med sig för att kunna införa bra lösningar.

Den värdebaserade vården innebär ett paradigmskifte för vården och kommer att omdana hur vården styrs kring den enskilda patientens vård- och omsorgscykler. Varför något som varit så självklart för vårdpersonalen ändå har dröjt, ser Hanna flera förklaringar till.

– Framför allt har vården influerats i alltför hög grad av industrisektorn. När ekonomin varit ansträngd har man gått in med industritänk; new public management.

Det har också funnits ett visst glapp mellan ledning och personal. Av Hannas studie framgår hur personalen mött den nya strategin med värdebaserad vård positivt, trots hårt arbete och tuffa utmaningar att ställa om.

– Personal uttrycker att ’äntligen lyfter man vad vi gör’, äntligen handlar det om patientvärdet.

ANNA HAGNELL
anna.hagnell@b3ithealthcare.se

Kontakta konsult Hanna Waddington på B3IT Healthcare
hanna.waddington@b3it.se


HANNA WADDINGTON
På B3IT Healthcare:
Konsult, med utgångspunkt från Göteborgskontoret, sedan i september.
Uppdrag:
Journal via nätet, som Västra Götalandsregionen ska införa under 2016.
Utbildning:
Sjuksköterska, huvudsakligen inriktad på vård av cancersjuka barn. Ekonom med en masterexamen inom management/verksamhetsutveckling.
Bor:
I centrala Göteborg, uppvuxen på bondgård i Dalsland
Ålder:
34 år
Familj:
Maken Carl, rektor, och döttrarna Ingrid, 7, och Elisabeth, 3.
Fritid:
Är helst med barn, familj och vänner på fritiden. Springer gärna lopp, har sprungit både maraton och Lidingöloppet. ”Jättehärligt att B3IT Healthcare som arbetsgivare stödjer den typen av aktiviteter hos sina anställda”, påpekar Hanna. Tidigare aktiv inom Rädda Barnen.
Det visste du inte om Hanna:
Har jägarexamen (men aldrig jagat), spelat tvärflöjt med E-type (i en symfoniorkester), angjort Manhattan med Americas cupbåt (kändes coolt) och är en fena på att plocka jordgubbar (växte upp med bärodling på gården).