B3 Healthcare Consulting AB

Förutsägbar oförutsägbarhet

Nyhet   •   Mar 17, 2015 10:03 CET

Var är kristallkulan när man behöver den som bäst? Kommer vi att se tillbaka på 2015 som året då det hände? Eller satt vi alla och väntade på ljuset?

 • De tre stora regionerna i 3R har ägnat ett år åt att prata ihop sig och nu kör man igång. Det finns onekligen mycket kraft i detta. En tydlig vilja att verkligen åstadkomma en förändring och ta ett rejält kliv framåt. Men utifrån sett är det fortfarande lite oklart vad man faktiskt kommer att ta för steg. En gemensam målbild verkar rimligt. En gemensam strategi för att nå dit också, kanske? Men kommer man att lyckas upphandla eller bygga gemensamma lösningar, i form av system, komponenter eller infrastruktur? Och hur lång tid kommer det att ta?
 • De fem landstingen i SUSSA-gruppen håller definitivt på att ta fram en gemensam strategi. Till sommaren kommer vi att veta hur de tänker sig sin framtid. Men kommer den att kunna skilja sig från 3R? Kan de lite mindre landstingen utnyttja sin gemensamma styrka för att ta befälet? Kan man jobba tillsammans med 3R eller blir det för stort och tungrott?
 • Cambios kundgrupp, det vill säga de landsting som använder Cosmic som journalsystem, har under ett par års tid förstärkt sitt samarbete. De försöker ena sina processer och strategier för att kunna effektivisera verksamheten och utvecklingen av systemet. Hur kommer detta arbete att påverka de åtta ovanstående?
 • Sen blir det fyra över – Norrbotten, Dalarna, Gävleborg och Halland - som hamnar utanför. Men de sitter inte still och väntar på att något ska hända, utan har aktiverat sig i samarbete med de övriga. Finns det utrymme för att köra på egen hand eller måste man inordna sig?
 • Om någon vecka kommer E-hälsokommittén att överlämna sin utredning till socialdepartementet med förslag på statens roll i det nationella e-hälsoarbetet. Det är en mycket läsvärd skrift på många sätt. Det finns ett mycket intressant historiskt kapitel som sammanfattar de senaste 15 årens arbete. Förslagen handlar om att säkra ökad interoperabilitet på flera nivåer genom standarder och samverkan. Men kommer mottagaren att se att förslaget består av delar som hänger samman – och som inte utan vidare kan plockas isär?
 • E-hälsomyndigheten har ägnat ett år åt att bli myndighet och formulerat aktiviteter utifrån sitt givna uppdrag. Men alla väntar på nästa steg. Kommer man att få chansen efter E-hälsokommitténs rapport eller dröjer det till 2016? Kan myndigheten sticka ut hakan och ta för sig lite mer redan nu?
 • SKL, Sveriges kommuner och landsting, har ett årsmöte framför sig där man lär fatta beslut om samordning av digitaliseringen av landsting och kommuner. Dessutom kommer en plan för Ineras framtid. Kommer vi att känna att SKLs roll i det framtida arbetet blir tydligare? Kommer kommunernas behov och intressen att kunna samordnas mer?
 • Socialstyrelsen har jobbat intensivt med den gemensamma informationsstrukturen och tagit fram en ny version av NI. Förra versionen har beskyllts för att vara för teoretisk. Nu får man kritik för att den går att använda! Men kommer man nu att få uppdrag och resurser så att den fortsatta utvecklingen och förvaltningen kan få det utrymme som krävs? I höst får man dessutom ny generaldirektör, är det något som kommer att påverka just detta arbete?

 • Under 2014 pratades det mycket om att vi behöver en ny nationell strategi för (e)hälsa men det blev inte mer än snack. Kommer den nya regeringen att ta ett initiativ kring detta eller kommer någon annan aktör att göra det? SKL? Eller kanske kommer de tre stora regionernas arbete att ge ett underlag som kan användas? Den första strategin, 2006, handlade om att bygga, den andra, 2010, om att implementera. Nu behövs en som tar hem effekterna och transformerar vårdapparaten.

  Många kloka och godhjärtade människor kommer att göra skillnad under 2015. Men vilken och hur stor återstår att se. Jag tror att just din insats kan vara den avgörande. Det kan man förutse.

  RAGNAR LINDBLAD, vd B3IT Healthcare
  ragnar.lindblad@b3it.se