RAMBO AB

Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning

Nyhet   •   Jan 22, 2015 13:41 CET

Rambo har under hösten genomfört två upphandlingar avseende fjärrtransporter. En av anbudsgivarna valde att lämna en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten i Göteborg, vilket inte är ovanligt. Men eftersom Bohuslänningen (2014-12-12) rapporterade om händelsen vill Rambo informera om processen. Den information som vi gått ut med tidigare hittar du här i pressrummet.

Den 21 januari avslog Förvaltningsrätten i Göteborg inlämnad ansökan om överprövning. Rätten  anser att Rambo utfört upphandlingen helt i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU.

LOU innebär i korthet att alla företag ska ha lika rätt att vara med vid en offentlig upphandling, att alla företag ska behandlas lika, att myndigheten, kommunen eller bolaget som upphandlar ska informera om upphandlingen och vad som gäller samt att de krav som ställs i underlaget är rimliga.

Den part som lämnat in ansökan om överprövning kan inom tio dagar överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten. Lämnas ingen sådan överklagan avslutas processen och Rambo tecknar avtal med den leverantör som vann upphandlingarna.