Nexus Group

Fokus på centraliserad identitets- och behörighetshantering under security essen

Nyhet   •   Sep 18, 2014 11:16 CEST

neXus, en ledande internationell leverantör av IT-säkerhetslösningar och tjänster, kommer att ställa ut på security essen, som hålls mellan den 23 och 26 september, i Essen, Tyskland. Under mässan, som är en av de viktigaste för säkerhetssektorn, kommer neXus visa hur enhetlig identitets- och åtkomsthantering kan förbättra säkerheten och användarvänligheten samtidigt som en hög kostnadseffektivitet bibehålls. neXus finns i hall 3, monter 701, och fokuserar  detta år på den nya plattformen neXus PRIME.

Trender som den pågående globaliseringen, "Internet of things", omfattningen av mobila enheter och den snabba digitaliseringen , ställer företagen inför nya utmaningar, särskilt vad det gäller säkerhet. Samtidigt finns det en väldig potential i att förändra processer och utnyttja innovationer. Sedan 2010 har neXus utvecklat PRIME som är en centraliserad plattform som tagits fram för att möta utmaningarna och följa tekniktrenderna under den digitala eran. Flexibla arbetsflöden, mobila processer och moderna användargränssnitt är kärnan i neXus PRIME. Sedan 2012 har neXus slutfört flera komplexa och omfattande identitetshanteringsprojekt baserade på denna plattform.

- Med den nya identitets- och åtkomsthanteringsplattformen neXus PRIME, har vi nu en ny plattform som ger innovativa lösningar för  olika kundbehov, säger Birger Deuschel, sales manager key accounts vid Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG som är ett företag inom Allegion-gruppen och en långvarig partner till neXus.
- Plattformen växer med våra kunders krav. Standardpaketen för till exempel hantering av  RFID- och PKI-kort samt behörighetshantering, kan kombineras fritt och justeras flexibelt. Säkerhet, flexibilitet och enkel användning,  neXus PRIME är vårt förstaval för komplexa kundprojekt.

- I dag står våra kunder inför utmaningen att de måste integrera mobila enheter i sina IT- och affärsprocesser, säger Helmut Friedel, CEO vid certgate GmbH, en specialist inom mobil IT-säkerhet och en av neXus partners.
- Hur kan användarvänlighet och effektivitet förbättras och de högsta säkerhetskraven garanteras? neXus PRIME är den perfekta identitets- och åtkomsthanteringsplattformen för företag som vill implementera säkra mobila IT-processer. Den tillhandahåller enkel, centraliserad hantering av digitala identiteter och behörigheter samt högsta säkerhet för dataöverföring från servern till den mobila enheten.

Som en extra komponent i lösningsportföljen för centraliserad hantering av behörigheter för fysisk åtkomst, kommer neXus presentera standardprodukten CardDesk från sitt nya dotterföretag INTEGID. Tillsammans ger neXus PRIME och CardDesk ett end-to-end-erbjudande, från standardsystem till komplexa skräddarsydda lösningar för behörighetshantering.

Dessutom kommer följande lösningar visas i neXus monter:
•   ID-kort, skrivare och tillbehör kompletterar neXus programvaruportfölj. Tillsammans med dotterbolaget INTRAPROC, presenterar neXus de senaste skrivarna med kodningsfunktioner för ID-kort, och kan ge råd  kring alla ID-kort-relaterade områden.
•   Personalisering av kort och tjänster är ett aktuellt ämne inom många identitetshanteringsprojekt. Förutom integrerad kortanpassning i neXus plattform erbjuder neXus även en smidig online-tjänst för att beställa företagsID-kort och korttillbehör.
•   Stark autentisering och skydd för IT-system är viktiga lösningskomponenter. neXus erbjuder en end-to-end-portfölj för säker och tillförlitlig hantering av identiteter och behörigheter i den fysiska och digitala världen. Detta innefattar säker PC-åtkomst samt skydd av känsliga IT-system som robotar eller medicinsk utrustning.