Sportfiskarna

Fokus på fiskevård i Gästrikland

Nyhet   •   Feb 15, 2013 13:29 CET

Mycket händer på fiskevårdsfronten i Gästrikland och i morgon hålls en fiskemässa i Sandviken där Sportfiskarna medverkar och informerar om pågående arbeten i strömmande vatten i regionen.

Den lokala Fiske-, jakt-, bil- och båtmässan arrangeras för andra året av Bilhörnan Sandviken, Sportfiskarnas jurist Axel Henckel, kommer att finnas på plats för att informera om Sportfiskarnas medverkan i det regionala arbetet med fria vandringsvägar i strömmande vatten.

Inom ramen för ett projekt finansierat av Länsstyrelsen Gävleborg utför Sportfiskarna förstudier för hur fria vandringsvägar skulle kunna uppnås i några vattendrag knutna till Storsjön, bland annat Vallbyån. Sportfiskarna är vidare engagerade i Forsbacka Kraftverk och den prövning som just nu pågår i mark- och miljödomstolen.

Sportfiskarnas strävan är att en första bit av Gavleån ska få fria vandringsvägar.

Mässan hålls på: Bilhörnan, Mosaikvägen 4, Sandviken mellan 10-16, lördag 16 februari.

Mer info: www.facebook.com/bilhornan

Rapporter om lokal fiskevård:
Inom Sportfiskarnas Rovfiskfiskprojekt presenterades nyligen flera rapporter om kustmynnande vattendrag i Gävleborgs län med dokumentation av behovet av åtgärder. I bland annat Gävle kommun föreslås efter en kartläggning åtgärder i ett 30-tal vattendrag. 

För en tid sedan kom också årsberättelsen om fiskevårdsarbetet i Testeboån. Fiskevården i ån sköts av en samarbetsgrupp med representanter från bland annat Sportfiskarna i Gästrikland, Gävle kommun, två länsstyrelser och SLU. I Testeboån arbetas långsiktigt med åtgärder för bland annat, lax, sik och havsöring.

Läs årsberättelsen om fiskevårdsarbetet i Testeboån här.

Läs Rovfiskrapporterna här.