Folkuniversitetet Stockholm

Folkuniversitetet har fått Stockholms stads miljödiplom

Nyhet   •   Feb 23, 2010 14:35 CET

Våren 2009 inledde Folkuniversitetet i Stockholm ett stort projekt för att bli miljödiplomerade. Med idogt arbete och konkreta åtgärder har vi nu fått det efterlängtade miljödiplomet från Stockholm stad.

Under förra året gjorde Folkuniversitetet en inventering för att se vilken miljöpåverkan de olika verksamheterna har, allt ifrån energiförbrukning och materialinköp till hur vi hanterar farliga ämnen. Varje avdelning satte därefter upp miljömål och upprättade handlingsplaner för att kunna uppfylla målen.

- Redan i dag arbetar vi miljömedvetet, både kontinuerligt och systematiskt. Men med miljödiplomet får vi ett bevis på att vi är lite bättre på miljö än vad lagen kräver, säger personaladministratör Elisabeth Steger. Hon ingår i en engagerad skara medarbetare som arbetar för att införa ett miljöledningssystem, det vill säga en slags kontroll av miljöarbetet.

Elisabeth ger flera goda exempel på hur Folkuniversitetet arbetar för att främja miljön. Hon nämner bland annat videokonferensanläggningen som de lät installera i somras. Genom att använda sig av den beräknar de minska koldioxidutsläppet med åtminstone 638 kilo per år. Då avstår en person från att flyga och en annan från att ta tåget när ledningsgruppen har möten.

- Ett annat exempel på klimatsmarthet är att vi har slopat utskriften för arkivering av ändringsanmälningar för vår tjänstepension. Informationen finns idag digitalt och på så sätt sparas cirka 12 000 A4-papper per år.

Dessutom har all personal, som arbetar mer än 50%, utbildats  i grundläggande miljökunskap. Med en engagerad och medveten personal går det lättare att sprida miljötänket vidare till kursdeltagarna, dels genom kursutbudet, men också genom vårens öppna föreläsningar i miljö och hållbar utveckling samt genom diskussioner om miljö på olika språkkurser.

- När vi är klara och fått miljödiplomet börjar vi om igen med att sätta upp nya mål och nya handlingsplaner för att hela tiden kunna bli bättre i vårt miljöarbete. Det finns mycket vi kan göra och vi har väldigt mycket att vinna på det, inte minst ekonomiskt, säger Elisabeth Steger.

Det här gör Folkuniversitetet idag för miljön:

  • källsorterar papper, kartong, metall, batterier, lysrör och glödlampor
  • byter löpande ut alla glödlampor mot lågenergilampor
  • minskar pappersförbrukningen genom dubbelsidig utskrift som standard på skrivarna
  • väljer leverantörer som har en miljöpolicy om det är möjligt
  • minskar koldioxidutsläppet och resandet genom att ha videokonferensmöten
  • sparar energi genom att installera närvarogivare på toaletter (lampan tänds när man går in och släcks automatiskt när det inte är någon där)
  • utbildar all personal som arbetar mer än 50% i grundläggande miljökunskap
  • erbjuder kostnadsfria föreläsningar i miljö och hållbar utveckling
  • väljer miljövänliga vattenbaserade färger på målerikurserna istället för terpentin och oljebaserade färger
  • från och med år 2010 har vi anslutit oss till Klimatpakten i Stockholm. Det är ett samarbete mellan Stockholms stad och näringslivet i regionen med syfte att tillsammans göra en kraftsamling kring klimatarbetet

Vill du veta mer om vårt miljöarbete?
Kontakta gärna Elisabeth Steger, personaladministratör: 08-789 41 93 eller elisabeth.steger@folkuniversitetet.se