Sveriges Kommuner och Landsting

Folkvalda sitter frihetsberövade

Nyhet   •   Dec 09, 2013 10:33 CET

I Turkiet förhindras ett stort antal frihetsberövade politiker att fullfölja sitt folkvalda mandat. Under helgen besökte SKL:s ordförande, tillika förste vice ordförande i Europarådets lokala och regionala kongress (CLRAE), en av de fängslade borgmästarna, Leila Güven, i Diyarbakir.

Det var det andra besöket som Anders Knape och Leen Veerbeck, Holländsk ledamot av CLRAE, genomförde som rapportörer för CLRAE hos Leila Güven.

– Leila Güven har blivit en symbol för alla förtroendevalda som förhindras att utöva sitt folkvalda demokratiska uppdrag, säger Anders Knape.

Leila Guven valdes våren 2009 till borgmästare i Viransehir kommun, under hösten utsågs hon till medlem av Turkiets delegation till Europarådet. Vid jultid blev hon tillsammans med ett stort antal andra politiker frihetsberövad i den internationellt uppmärksammade massarresteringen.

– Europarådet har aldrig lämnat mig ensam, det är en styrka för mig, sa Leila Güven när hon mötte Anders Knape.

Europarådet tar inte ställning till de anklagelser som riktas mot Leila Güven och de övriga frihetsberövade politikerna, både lokala och nationella. Det man vänder sig mot är att ett medlemsland ägnar sig åt vad som måste betecknas som massarresteringar av lokala politiker vilket strider mot Europarådets grundläggande principer om demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Leila Güvens rättegång inleddes 2010 och har ännu inte lett till ett avgörande. Hon har med andra ord varit frihetsberövad i fyra år. Av de 175 som prövas i samma kollektiva mål har 18 hitintills släppts.

Thomas Hammarberg, till nyligen Europarådskommissionär för mänskliga rättigheter, har också besökt Leila Güven och flera gånger offentlig uttalat att den turkiska regeringen måste ompröva hennes frihetsberövande.

Leila Güven bedömer den fredsprocess som inletts som positiv, men konstaterar att de dödsskjutningar av två demonstranter som nyligen skedde i provinsen Hakkari skadar tilltron.

Oklar hur många som sitter fängslade

Det är svårt att ange en oberoende uppgift över hur många politiker, journalister och andra som är fängslade på samma eller liknande premisser som Leila Guven. I samband med rapporten efter det första besöket, 2011, angavs antalet till cirka 3 000.

Författningsdomstolen har i en färsk dom gällande en fängslad parlamentsledamot konstaterat två uppfattningar: Det är fel med så långa frihetsberövanden i avvaktan på dom, och det är fel att hindra en folkvald politiker att fullfölja sitt uppdrag. Det är dock för tidigt att säga vilken betydelse domen får för övriga fängslade.

Anders Knape ska i februari redovisa en första rapport till Europarådets byrå. Det är upp till byrån att avgöra den fortsatta hanteringen, men sannolikt kommer denna rapport i likhet med den första att redovisas för kongressen där samtliga 47 medlemsländer återfinns.

Läs mer om Europarådets lokala och regional kongress, CLRAE