Svenska FSC

Forest Stewardship Council® på plats vid COP21

Nyhet   •   Dec 08, 2015 13:48 CET

FSC är på plats vid detta årtiondets viktigaste globala möte, FN:s 21 klimatkonferens. Världens ledare förväntas nå ett nytt globalt klimatavtal om hur vi ska möta vår tids klimatförändringar. Det nya avtalet ska gälla från 2020.

Att stoppa avskogning och skogsförstörelse är nödvändiga inslag i en framgångsrik global agenda för att förhindra att planeten passerar en temperaturökning på 2⁰C. Det är den ökningen som ses som en kritisk punkt för farliga klimatförändringar. Att bibehålla skogsarealen och säkerställa dess kvalitet genom ett hållbart brukande av skogen hör hemma på denna agenda.

FSC ser klimatförändringar som ett mycket allvarligt hot mot mänskligheten. Idag skadar klimatförändringarna våra ekosystem i en aldrig tidigare skådad takt, men samma ekosystem är också våra starkaste allierade i att mildra framtida klimatförändringar.

För att uppvakta de deltagande länderna har FSC Frankrike skrivit ett manifest där de uppmanar deltagarna att ta kraftfulla och effektiva beslut om världens skogar. Uppmaningen är att ta tydliga, transparent och ambitiöst åtaganden för att kraftigt minska CO2-utsläppen och där man inkluderar sektorer aktiva inom skogs- och markanvändning.

Under mötet kommer FSC att anordna flera olika aktiviteter dels till stöd för manifestet, men även för att öka medvetenheten om och förespråka skogens roll i klimatförändringspolitiken.

Läs mer på FSC Internationals hemsida.