Infotech Umeå

Forskar om unga som mår dåligt på nätet

Nyhet   •   Mar 13, 2015 10:20 CET

Unga använder bloggar, forum, Facebook, Twitter och YouTube för att få hjälp när de mår dåligt. Forskare vid Umeå universitet ska nu undersöka hur ungdomar använder nätet för att söka stöd.

Simon Lindgren, professor i sociologi, har beviljats drygt 4 miljoner kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådet. Projektet kommer att analysera hur unga människor hanterar psykisk ohälsa genom självorganiserade stödaktiviteter på Internet.

Projektet kommer att fokusera på de strategier som unga människor använder på nätet för att söka stöd och hjälp när de mår psykiskt dåligt. Både kommunikationens innehåll och de relationer och sociala nätverk som skapas genom den kommer att undersökas. Analyserna kommer att generera kunskap som kan bilda grund för utformningen och utvecklingen av framtida tjänster.

Projektet bygger på en unik och tvärvetenskaplig sammansättning av expertis från en rad olika vetenskapliga områden: nätverksanalys, digital etnografi, sociologi, psykiatri och interaktionsdesign.

Trots den ökade förekomsten och utvecklingen av användardrivna onlineplattformar som bloggar, forum, Facebook, Twitter och YouTube är den vetenskapliga kunskapen kring dessa begränsad. Det finns studier av professionella terapiformer på nätet, men det finns betydelsefulla skillnader mellan professionell terapi och stödformer som tar sin utgångspunkt i ömsesidigt socialt utbyte med andra människor i samma situation.

– Med utgångspunkt i resultaten kommer projektet sedan att formulera riktlinjer för framtida insatser för ömsesidigt stöd online för unga människor med psykisk ohälsa. Vi kommer också att utveckla prototyper för sociala medieapplikationer och utvärdera användares syn på dessa med hjälp av fokusgrupper, säger Simon Lindgren.

Från Umeå universitet deltar även bland andra Anna Johansson, HUMlab, Ragnar Lundström, Sociologiska institutionen och Mikael Wiberg, Institutionen för informatik.